Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3627755
Liczba kart ważnych
1895544
Liczba głosów ważnych
1853385
Liczba głosów nieważnych
42159

Wynik w regionie

10.69%
8.35 %
9 %
9.65 %
10.3 %
10.95 %
11.6 %
12.25 %
12.9 %
13.55 %
14.2 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl