Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
636139
Liczba kart ważnych
274377
Liczba głosów ważnych
266166
Liczba głosów nieważnych
8211

Wynik w regionie

8.97%
7.21 %
7.55 %
7.89 %
8.23 %
8.57 %
8.91 %
9.25 %
9.59 %
9.93 %
10.27 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
7 KWW "Kukiz'15" 1 Andrzej MACIEJEWSKI 7899
2.97%
Tak
7 KWW "Kukiz'15" 2 Tomasz Tadeusz DUDZIAK 1856
0.70%
7 KWW "Kukiz'15" 3 Iwona Janina MOŻEJKO 2078
0.78%
7 KWW "Kukiz'15" 4 Piotr MILEWSKI 1432
0.54%
7 KWW "Kukiz'15" 5 Piotr Cezary LISIECKI 878
0.33%
7 KWW "Kukiz'15" 6 Łukasz ZAKRZEWSKI 1128
0.42%
7 KWW "Kukiz'15" 7 Elżbieta ŚMIGIEL 1059
0.40%
7 KWW "Kukiz'15" 8 Agnieszka ROSZIG 682
0.26%
7 KWW "Kukiz'15" 9 Piotr NIEDŹWIECKI 878
0.33%
7 KWW "Kukiz'15" 10 Maja OLSZTYN 2363
0.89%
7 KWW "Kukiz'15" 11 Magdalena KOWALIK 494
0.19%
7 KWW "Kukiz'15" 12 Wojciech Piotr SZEWCZAK 576
0.22%
7 KWW "Kukiz'15" 13 Aneta Maria ŚWIERŻEWSKA 210
0.08%
7 KWW "Kukiz'15" 14 Tomasz PITURA 726
0.27%
7 KWW "Kukiz'15" 15 Robert Janusz JURKOWSKI 718
0.27%
7 KWW "Kukiz'15" 16 Henryk Tadeusz FALKOWSKI 911
0.34%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2805 ełcki 26217 2504
9.55%
2806 giżycki 18359 1695
9.23%
2808 kętrzyński 18527 1972
10.64%
2810 mrągowski 15989 1472
9.21%
2811 nidzicki 9735 702
7.21%
2813 olecki 9662 1003
10.38%
2814 olsztyński 39820 3739
9.39%
2816 piski 16960 1478
8.71%
2817 szczycieński 21616 2040
9.44%
2818 gołdapski 7672 592
7.72%
2819 węgorzewski 6740 587
8.71%
2862 Olsztyn 74869 6104
8.15%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl