Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Sejmu nr 3, siedziba OKW: Wrocław

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na posłów
251
Mężczyzn
149
Kobiet
102
Średni wiek kandydatów
42
Średni wiek kobiet
41
Średni wiek mężczyzn
42

Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Mirosława Agnieszka STACHOWIAK-RozzzzECKA STACHOWIAK-RÓŻECKA broker Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Piotr Łukasz BABIARZ BABIARZ parlamentarzysta Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3 Jacek szWIAT ŚWIAT specjalista marketingu Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4 Beata Agnieszka KEMPA KEMPA prawnik Syców Członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
5 Przemysław Maksymilian CZARNECKI CZARNECKI parlamentarzysta Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
6 Andrzej Stanisław JAROCH JAROCH nauczyciel akademicki Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
7 Zdzisław Ireneusz BREZDEnz BREZDEŃ przedstawiciel władzy samorządowej Godzikowice Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
8 Agnieszka Anna SOIN SOIN ekspert prawa pracy Warszawa Członek partii Prawica Rzeczypospolitej
9 Łukasz Tadeusz CIOlzEK CIOŁEK ekonomista Wołów Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
10 Mariusz Orion JezDRYSEK JĘDRYSEK nauczyciel akademicki Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
11 Małgorzata Maria CALInzSKA-MAYER CALIŃSKA-MAYER zawodowy działacz organizacji związkowej Wrocław Nie należy do partii politycznej
12 Aleksander ZIozlzKOWSKI ZIÓŁKOWSKI przedstawiciel władzy samorządowej Kuropatnik Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
13 Sławomir Andrzej WezGRZYNOWICZ WĘGRZYNOWICZ historyk Oborniki Śląskie Nie należy do partii politycznej
14 Rafał Janusz CZEPIL CZEPIL ekonomista Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
15 Wojciech Stanisław BARTNIK BARTNIK sportowiec Oleśnica Nie należy do partii politycznej
16 Jacek Józef AUGUSTYN AUGUSTYN informatyk Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
17 Dariusz Krystian GRECH GRECH nauczyciel akademicki Wrocław Nie należy do partii politycznej
18 Małgorzata Maria ZIOlzKOWSKA-CIESIELSKA ZIOŁKOWSKA-CIESIELSKA ekonomista Będkowice Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
19 Karolina Marta MROZOWSKA MROZOWSKA doradca finansowy Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
20 Mirosław Józef STANISlzAWSKI STANISŁAWSKI doradca podatkowy Wrocław Nie należy do partii politycznej
21 Piotr Michał CHMURZYnzSKI CHMURZYŃSKI inżynier geodeta i kartograf Sadków Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
22 Elżbieta Maria PATER PATER fizyk medyczny Łozina Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
23 Renata POPlzAWSKA POPŁAWSKA ekonomista Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
24 Tomasz MAlzEK MAŁEK grafik komputerowy Wrocław Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
25 Barbara Maria DOBRZAnzSKA-BUCZEK DOBRZAŃSKA-BUCZEK inżynier zarządzania produkcją Wrocław Nie należy do partii politycznej
26 Maria Zdzisława ZYGMANIAK-LESIAK ZYGMANIAK-LESIAK artysta śpiewaczka operowa Wrocław Nie należy do partii politycznej
27 Daniel Paweł USZYnzSKI USZYŃSKI żołnierz zawodowy Lutynia Nie należy do partii politycznej
28 Magdalena Ewa SZYMCZUK SZYMCZUK kierownik ds. kadr oraz administracji i przetargów Piotrkowiczki Nie należy do partii politycznej

Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Alicja Paulina CHYBICKA CHYBICKA lekarz Wrocław Nie należy do partii politycznej
2 Jacek PROTASIEWICZ PROTASIEWICZ filolog polski Radomierzyce Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Aldona Janina MlzYnzCZAK MŁYŃCZAK parlamentarzysta Wrocław Członek partii Platforma Obywatelska RP
4 Michał JAROS JAROS parlamentarzysta Wrocław Członek partii Platforma Obywatelska RP
5 Irena Teresa KRZYSZKIEWICZ KRZYSZKIEWICZ wyższy urzędnik samorządowy Czernina Dolna Członek partii Platforma Obywatelska RP
6 Sławomir Jan PIECHOTA PIECHOTA radca prawny Wrocław Członek partii Platforma Obywatelska RP
7 Marek lzAPInzSKI ŁAPIŃSKI prawnik Trzebnica Członek partii Platforma Obywatelska RP
8 Ewa Wanda WOLAK WOLAK nauczyciel Wrocław Członek partii Platforma Obywatelska RP
9 Maciej Jerzy ZIELInzSKI ZIELIŃSKI parlamentarzysta Wrocław Członek partii Platforma Obywatelska RP
10 Ryszard LECH LECH pedagog Milicz Członek partii Platforma Obywatelska RP
11 Jarosław CHARlzAMPOWICZ CHARŁAMPOWICZ parlamentarzysta Brzeg Dolny Członek partii Platforma Obywatelska RP
12 Roman Bronisław KACZOR KACZOR parlamentarzysta Oława Członek partii Platforma Obywatelska RP
13 Mateusz Damian zzzAK ŻAK przedsiębiorca Wrocław Członek partii Platforma Obywatelska RP
14 Bogusław KRASUCKI KRASUCKI bezrobotny Środa Śląska Nie należy do partii politycznej
15 Anna Maria HORODYSKA HORODYSKA przedstawiciel władzy samorządowej Szczawin Członek partii Platforma Obywatelska RP
16 Maria DOMARADZKA DOMARADZKA nauczyciel Oława Członek partii Platforma Obywatelska RP
17 Marek Zenon LARYsz LARYŚ nauczyciel Syców Nie należy do partii politycznej
18 Sławomir PYTEL PYTEL kierownik budowy Dziadowa Kłoda Członek partii Platforma Obywatelska RP
19 Agnieszka ZAKezsz ZAKĘŚ wyższy urzędnik samorządowy Oborniki Śląskie Nie należy do partii politycznej
20 Helena Monika KOSZTYlzO-KOBIEC KOSZTYŁO-KOBIEC pedagog Śliwice Członek partii Platforma Obywatelska RP
21 Marek Stanisław WARGOCKI WARGOCKI przedsiębiorca Wrocław Nie należy do partii politycznej
22 Renata Grażyna SIKORA SIKORA przedsiębiorca Siechnice Nie należy do partii politycznej
23 Anna Katarzyna MARCHEWKA MARCHEWKA radca prawny Wrocław Nie należy do partii politycznej
24 Sebastian LELAS LELAS specjalista do spraw handlu Oleśnica Członek partii Platforma Obywatelska RP
25 Małgorzata Adriana JAKUBCZYK-RYDLICKA JAKUBCZYK-RYDLICKA specjalista do spraw marketingu Kiełczów Nie należy do partii politycznej
26 Krzysztof MICKIEWICZ MICKIEWICZ doradca podatkowy Wrocław Członek partii Platforma Obywatelska RP
27 Michał Marian GOlzazB GOŁĄB pracownik samorządowy Wińsko Członek partii Platforma Obywatelska RP
28 Aleksander Marek SKORUPA SKORUPA matematyk Brzeg Dolny Członek partii Platforma Obywatelska RP

Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Roland Jerzy ZARZYCKI ZARZYCKI koordynator projektów kulturalnych Wrocław Członek partii Partia Razem
2 Marzena Anna GABRYK GABRYK redaktor Wrocław Nie należy do partii politycznej
3 Iwo Piotr AUGUSTYnzSKI AUGUSTYŃSKI nauczyciel akademicki Wrocław Członek partii Partia Razem
4 Katarzyna Dominika WIELICZKO WIELICZKO menedżer Wrocław Członek partii Partia Razem
5 Matthew Aaron LA FONTAINE LA FONTAINE prawnik Wrocław Członek partii Partia Razem
6 Izabela Ewa RUTKOWSKA-DOBOSZ RUTKOWSKA-DOBOSZ animator kultury Psary Członek partii Partia Razem
7 Wojciech Jan BROWARNY BROWARNY nauczyciel akademicki Wrocław Członek partii Partia Razem
8 Anna Maria STANIOROWSKA STANIOROWSKA historyk sztuki Wrocław Członek partii Partia Razem
9 Paweł DEMBOWSKI DEMBOWSKI tłumacz Wrocław Członek partii Partia Razem
10 Agata Maria KRESKA KRESKA pracownik kancelaryjny Wrocław Członek partii Partia Razem
11 Bartosz Jan UNIEJEWSKI UNIEJEWSKI politolog Kiełczówek Członek partii Partia Razem
12 Katarzyna Paulina PASTUSZKA PASTUSZKA doradca do spraw rynku nieruchomości Bieruń Członek partii Partia Razem
13 Makary Stefan GOlzOSZ GOŁOSZ grafik komputerowy Wrocław Członek partii Partia Razem
14 Gabriela PIENIAS PIENIAS plastyczka Wrocław Członek partii Partia Razem
15 Michał SZNAJDER SZNAJDER inżynier oprogramowania Wrocław Członek partii Partia Razem
16 Barbara BAGNOWSKA BAGNOWSKA nauczyciel Wrocław Członek partii Partia Razem
17 Bogdan Marek KOSTUREK KOSTUREK menedżer Wrocław Członek partii Partia Razem
18 Aleksandra Zofia STANIOROWSKA STANIOROWSKA student Wrocław Członek partii Partia Razem
19 Tomasz Michał STEREnzCZAK STEREŃCZAK projektant baz danych Wrocław Członek partii Partia Razem
20 Marta SZUMIELEWICZ SZUMIELEWICZ lekarz dentysta - specjalista ortodoncji Wrocław Członek partii Partia Razem

Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Henryk Bronisław NOWAKOWSKI NOWAKOWSKI akredytowany asystent parlamentarny Wrocław Członek partii KORWiN
2 Robert Sebastian GRZECHNIK GRZECHNIK przedsiębiorca Wrocław Członek partii KORWiN
3 Artur Piotr BALCZUN BALCZUN przedsiębiorca Nowy Dwór Członek partii KORWiN
4 Karolina LANGE LANGE studentka Kalisz Nie należy do partii politycznej
5 Klaudiusz Gracjan LIPInzSKI LIPIŃSKI przedsiębiorca Wrocław Członek partii KORWiN
6 Mariusz Roman PIGlzOWSKI PIGŁOWSKI student Pęgów Członek partii KORWiN
7 Paulina MATUSZEWSKA MATUSZEWSKA studentka Wrocław Członek partii KORWiN
8 Krzysztof Sławomir WIszNIEWSKI WIŚNIEWSKI kierowca Wrocław Członek partii KORWiN
9 Ewa Anna KAWICKA KAWICKA studentka Wrocław Członek partii KORWiN
10 Maciej IWASZKIEWICZ IWASZKIEWICZ inżynier budownictwa Wrocław Członek partii KORWiN
11 Sabina Maria GRZYB GRZYB artysta malarz Głoska Nie należy do partii politycznej
12 Justyna POszWIATOWSKA POŚWIATOWSKA studentka Imbramowice Członek partii KORWiN
13 Tomasz Robert GRELICH GRELICH agent ubezpieczeniowy Głubczyce Nie należy do partii politycznej
14 Monika Anna OlzPInzSKA-BIERSKA OŁPIŃSKA-BIERSKA przedsiębiorca Chrząstawa Mała Nie należy do partii politycznej
15 Adrian MODRAS MODRAS student Bolesławiec Członek partii KORWiN
16 Michał Maciej szMIESZKOWSKI ŚMIESZKOWSKI sprzedawca branży przemysłowej Trzebnica Członek partii KORWiN
17 Tomasz Witold SIEBYlzA SIEBYŁA student Wrocław Członek partii KORWiN
18 Iwona Dorota MAJCHRZAK MAJCHRZAK przedsiębiorca Wysoka Nie należy do partii politycznej
19 Marcin Piotr DUDEK DUDEK przedsiębiorca Wrocław Członek partii KORWiN
20 Marzena Magdalena LESZCZYnzSKA LESZCZYŃSKA przedsiębiorca Wrocław Nie należy do partii politycznej
21 Ilona Alicja GezBKA GĘBKA nauczyciel Wrocław Nie należy do partii politycznej
22 Dariusz Stanisław LADRA LADRA przedsiębiorca Groblice Nie należy do partii politycznej
23 Alicja Barbara PUCHALSKA PUCHALSKA prawnik Wrocław Nie należy do partii politycznej
24 Karolina GOszCINIAK GOŚCINIAK przedsiębiorca Wrocław Nie należy do partii politycznej
25 Krzysztof Michał KAWA KAWA magazynier Olbrachtowice Członek partii KORWiN
26 Paweł Filip HENIEC HENIEC inżynier budownictwa Słubice Nie należy do partii politycznej
27 Tomasz Zygmunt BUKATA BUKATA inżynier mechanik Wrocław Członek partii KORWiN
28 Piotr Tomasz DOlzezGA DOŁĘGA przedsiębiorca Wrocław Członek partii KORWiN

Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Ewa Maria MAnzKOWSKA MAŃKOWSKA wyższy urzędnik samorządowy Strzelin Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Tomasz PILAWKA PILAWKA nauczyciel akademicki Ślubów Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Joanna Barbara BRONOWICKA BRONOWICKA wyższy urzędnik państwowy Jarząbkowice Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
4 Henryk Ksawery GERINGER DE OEDENBERG GERINGER DE OEDENBERG nauczyciel akademicki Wrocław Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
5 Ryszard BORYS BORYS rolnik Dębina Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
6 Robert Grzegorz LEWANDOWSKI LEWANDOWSKI wyższy urzędnik samorządowy Skokowa Nie należy do partii politycznej
7 Jan SOCHA SOCHA urzędnik Wrocław Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
8 Jowita Agata TOMASZEWSKA TOMASZEWSKA urzędnik Wrocław Nie należy do partii politycznej
9 Barbara SZCZERBA SZCZERBA zootechnik Oleśnica Nie należy do partii politycznej
10 Andrzej Stanisław KOZDROWICKI KOZDROWICKI przedsiębiorca Siechnice Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
11 Zbigniew DOBRZAnzSKI DOBRZAŃSKI nauczyciel akademicki Wrocław Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
12 Genowefa ULMAN ULMAN urzędnik państwowy Wrocław Nie należy do partii politycznej
13 Adam ORYLSKI ORYLSKI przedsiębiorca Bielany Wrocławskie Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
14 Teresa Stanisława OLKIEWICZ OLKIEWICZ wyższy urzędnik samorządowy Udanin Nie należy do partii politycznej
15 Katarzyna GURDAK GURDAK urzędnik Wrocław Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
16 Barbara Maria KWIECIEnz KWIECIEŃ nauczyciel Milicz Nie należy do partii politycznej
17 Teresa Łucja JAWORSKA JAWORSKA urzędnik Wrocław Nie należy do partii politycznej
18 Katarzyna CZYzzzYCKA CZYŻYCKA urzędnik Jaworów Nie należy do partii politycznej
19 Aneta KUzzNIK KUŹNIK technik administracji Krośnice Nie należy do partii politycznej
20 Piotr Grzegorz SURDYKA SURDYKA nauczyciel Wrocław Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
21 Andrzej DRAPIEWSKI DRAPIEWSKI urzędnik Twardogóra Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
22 Grażyna KRAJEWSKA KRAJEWSKA urzędnik Jankowa Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
23 Krzysztof Józef STACHURSKI STACHURSKI inżynier rolnik Wrocław Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
24 Urszula Agnieszka BARTOSZEWICZ BARTOSZEWICZ urzędnik Wrocław Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
25 Ewa Maria GALIK GALIK urzędnik Oleśnica Nie należy do partii politycznej
26 Rafał Andrzej KUBACKI KUBACKI nauczyciel akademicki Wrocław Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
27 Hieronim Stanisław KURYsz KURYŚ przedsiębiorca Smolec Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Małgorzata Elżbieta TRACZ TRACZ filolog Wrocław Członek partii „Zieloni”
2 Andrzej Dariusz DOlzECKI DOŁECKI dziennikarz Warszawa Nie należy do partii politycznej
3 Dawid Jan MIROWSKI MIROWSKI politolog Wrocław Członek partii SLD
4 Joanna Elżbieta KRUK-GRezZIAK KRUK-GRĘZIAK zootechnik Oława Członek partii SLD
5 Bartłomiej Zygmunt CIazzzzYnzSKI CIĄŻYŃSKI radca prawny Wrocław Członek partii SLD
6 Stanisław WICHA WICHA inżynier rolnik Paździorno Członek partii SLD
7 Jacek TABISZ TABISZ pisarz Wrocław Nie należy do partii politycznej
8 Anna Zofia RUSIN RUSIN inżynier rolnictwa Wrocław Członek partii Unia Pracy
9 Konrad Krzysztof RYCHLEWSKI RYCHLEWSKI psycholog Wrocław Członek partii „Zieloni”
10 Jarosław Michał MILIAN MILIAN technik mechanik Milicz Członek partii SLD
11 Henryk STACHEL STACHEL ekonomista Środa Śląska Członek partii Twój Ruch
12 Łukasz Szymon KRZYSZTOFCZYK KRZYSZTOFCZYK urzędnik Strzelin Członek partii SLD
13 Marzenna Maria KARKOSZKA KARKOSZKA technik administracji Oborniki Śląskie Członek partii Twój Ruch
14 Eugeniusz Wawrzyniec OPYD OPYD nauczyciel Warzęgowo Członek partii SLD
15 Michał Tadeusz KARAsz KARAŚ filolog Oleśnica Nie należy do partii politycznej
Popierany przez partię „Zieloni”
16 Olga Agnieszka LUDWICZAK LUDWICZAK studentka Wrocław Członek partii Twój Ruch
17 Maria Teresa BANACH BANACH bibliotekarz Groblice Nie należy do partii politycznej
18 Piotr Paweł KLUZ KLUZ politolog Marcinkowice Członek partii Stronnictwo Demokratyczne
19 Henryk MICHAlzOWSKI MICHAŁOWSKI inżynier górnictwa Wrocław Członek partii Twój Ruch
20 Paweł Jan GozRNY GÓRNY logistyk Wrocław Członek partii SLD
21 Adrian Wiktor WazSIK WĄSIK student Wrocław Członek partii SLD
22 Aleksandra PADIASEK PADIASEK technik-ekonomista Wrocław Członek partii Unia Pracy
23 Joanna Ewa URYN URYN nauczyciel Kobierzyce Nie należy do partii politycznej
Popierana przez partię „Zieloni”
24 Joanna Marta KOWALSKA KOWALSKA pracownik administracyjny Wrocław Członek partii SLD
25 Grzegorz Piotr MAKOWSKI MAKOWSKI technik informatyk Wrocław Członek partii SLD
26 Jacek Edward MAKozWKA MAKÓWKA mechanik samochodowy Wrocław Członek partii Unia Pracy
27 Joanna Maria LEBIEDZInzSKA LEBIEDZIŃSKA specjalista ochrony środowiska Wrocław Nie należy do partii politycznej
Popierana przez partię „Zieloni”
28 Czesław CYRUL CYRUL dziennikarz Wrocław Członek partii SLD

Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Kornel Andrzej MORAWIECKI MORAWIECKI fizyk Wrocław Nie należy do partii politycznej
2 Edyta Monika KUBIK KUBIK księgowa Godzikowice Nie należy do partii politycznej
3 Waldemar BEDNARZ BEDNARZ inż. elektronik Wrocław Nie należy do partii politycznej
4 Joanna Barbara GezBALA GĘBALA ekonomista Wrocław Nie należy do partii politycznej
5 Leszek GORSKI GORSKI przedsiębiorca Wrocław Nie należy do partii politycznej
6 Maciej Bartłomiej LISOWSKI LISOWSKI przedsiębiorca Wrocław Nie należy do partii politycznej
7 Tomasz OSIELENIEC OSIELENIEC pracownik administracyjny Zębice Nie należy do partii politycznej
8 Mariola Zofia KWIATKOWSKA KWIATKOWSKA prawnik Międzybórz Nie należy do partii politycznej
9 Zbigniew Gabriel RUDNIK RUDNIK technik budowlany Wrocław Nie należy do partii politycznej
10 Rafał Marcin MERSKI MERSKI koordynator kontraktu Wrocław Członek partii Ruch Narodowy
11 Arkadiusz CHWAszCIK CHWAŚCIK inż. ochrony środowiska Wrocław Nie należy do partii politycznej
12 Jan Lech SKOWERA SKOWERA inż. mechanik Ratowice Nie należy do partii politycznej
13 Małgorzata PORezBSKA PORĘBSKA lekarz Wrocław Nie należy do partii politycznej
14 Adam GRABOWSKI GRABOWSKI renowator zabytków Wrocław Nie należy do partii politycznej
15 Łukasz Sebastian OLEJNICZAK OLEJNICZAK motorniczy Wrocław Nie należy do partii politycznej
16 Agata lzADOnzSKA ŁADOŃSKA trener sportowy Wrocław Nie należy do partii politycznej
17 Dariusz Czesław DUDA DUDA ekonomista Huta Kryształowa Nie należy do partii politycznej
18 Jolanta Janina POMYKAJ POMYKAJ grafik komputerowy Wrocław Nie należy do partii politycznej
19 Jakub OSTROPOLSKI OSTROPOLSKI analityk finansowy Siechnice Członek partii Partia Libertariańska
20 Halszka Beata BIELECKA BIELECKA filolog Wrocław Członek partii Kongres Nowej Prawicy
21 Ewa RYzzzANOWSKA RYŻANOWSKA pielęgniarka Chrzanów Nie należy do partii politycznej
22 Witold Jan STUDNIARCZYK STUDNIARCZYK trener spadochronowy Wrocław Nie należy do partii politycznej
23 Selena Ewa zzzABOWSKA ŻABOWSKA ekonomistka Wrocław Nie należy do partii politycznej
24 Marcin Łukasz MARKOWSKI MARKOWSKI pracownik administracji Wrocław Nie należy do partii politycznej
25 Patrycja SZYMAnzSKA SZYMAŃSKA prawnik Wrocław Nie należy do partii politycznej
26 Piotr Mieczysław GozRA GÓRA rolnik Sokołowo Budzyńskie Nie należy do partii politycznej
27 Alicja Barbara GRZYMALSKA GRZYMALSKA historyk Wrocław Nie należy do partii politycznej

Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Krzysztof MIESZKOWSKI MIESZKOWSKI kulturoznawca Wrocław Nie należy do partii politycznej
2 Joanna Wiktoria AUGUSTYNOWSKA AUGUSTYNOWSKA ekonomista Wrocław Nie należy do partii politycznej
3 Michał Jakub GozRSKI GÓRSKI kierownik projektu Wrocław Nie należy do partii politycznej
4 Damian Wojciech DUDAlzA DUDAŁA nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne Wrocław Nie należy do partii politycznej
5 Mariusz Robert BUTLER BUTLER dyrektor sprzedaży Wrocław Nie należy do partii politycznej
6 Klaudia Krystyna JACHIRA JACHIRA aktor Wrocław Nie należy do partii politycznej
7 Mirosław Janusz WAClzAWCZYK WACŁAWCZYK matematyk Wrocław Nie należy do partii politycznej
8 Jolanta DONAJ DONAJ kierownik do spraw sprzedaży Wrocław Nie należy do partii politycznej
9 Andrzej Piotr WAszKozW WAŚKÓW audytor Wrocław Nie należy do partii politycznej
10 Paulina Stefania CAlzKO CAŁKO inżynier organizacji i planowania produkcji Wrocław Nie należy do partii politycznej
11 Sławomir Maciej SOBIERAJ SOBIERAJ inżynier mechanik-technologia mechaniczna Wrocław Nie należy do partii politycznej
12 Ewa Maria FRANKIEWICZ FRANKIEWICZ architekt Malin Nie należy do partii politycznej
13 Piotr Paweł LASKA LASKA lekarz dentysta Wołów Nie należy do partii politycznej
14 Karolina Irena JACHYMCZYK JACHYMCZYK dyrektor generalny Wrocław Nie należy do partii politycznej
15 Adam KAzzMIERCZAK KAŹMIERCZAK inżynier elektronik Wrocław Nie należy do partii politycznej
16 Karolina Paula TRZECIAK-WACH TRZECIAK-WACH radca prawny Wrocław Nie należy do partii politycznej
17 Janusz Paweł KUCHARSKI KUCHARSKI właściciel zakładu usługowego Wrocław Nie należy do partii politycznej
18 Agnieszka Beata CZERKAWSKA CZERKAWSKA dyrektor generalny Wrocław Nie należy do partii politycznej
19 Rafał Marcin SROKA SROKA nauczyciel akademicki - nauki matematyczne Królikowice Nie należy do partii politycznej
20 Agnieszka KUBIT KUBIT architekt Wrocław Nie należy do partii politycznej
21 Jarosław Dariusz FIRLIT FIRLIT wykładowca na kursach Wrocław Nie należy do partii politycznej
22 Ewa Maria GozRSKA GÓRSKA kierownik projektu Ligota Piękna Nie należy do partii politycznej
23 Wojciech SITARSKI SITARSKI ekonomista Wrocław Nie należy do partii politycznej
24 Agnieszka Jolanta SZACHIDEWICZ SZACHIDEWICZ inżynier zootechnik Oleśnica Nie należy do partii politycznej
25 Szymon Olgierd SORozWKA SORÓWKA radca prawny Wrocław Nie należy do partii politycznej
26 Agata Barbara SZLENK-czWIazKAlzA SZLENK-ĆWIĄKAŁA pielęgniarka dyplomowana Godzikowice Nie należy do partii politycznej
27 Krzysztof Piotr SIEKIERSKI SIEKIERSKI ekonomista Wrocław Nie należy do partii politycznej
28 Piotr Antoni ZWOzzDZIAK ZWOŹDZIAK inżynier budownictwa - budownictwo ogólne Wrocław Nie należy do partii politycznej

Lista nr 10: Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Kamil Krzysztof CAlzEK CAŁEK politolog Wrocław Nie należy do partii politycznej
2 Michał Maksymilian STEcz STEĆ geodeta Warszawa Nie należy do partii politycznej
3 Jacek Zdzisław PAWLUcz PAWLUĆ przedsiębiorca Gdynia Nie należy do partii politycznej
4 Katarzyna BURZYnzSKA BURZYŃSKA bezrobotna Skoki Nie należy do partii politycznej
5 Maciej Wojciech WOJCIECHOWSKI WOJCIECHOWSKI student Bydgoszcz Nie należy do partii politycznej
6 Paweł LEszNIAK LEŚNIAK pracownik biurowy Wrocław Nie należy do partii politycznej
7 Marlena JAROSZ JAROSZ fryzjer Iwowe Nie należy do partii politycznej
8 Michał SZELEWICZ SZELEWICZ spedytor Słupca Nie należy do partii politycznej
9 Marcin Michał SEWERA SEWERA ekonomista Wrocław Nie należy do partii politycznej
10 Łukasz Eugeniusz MIZERA MIZERA lakiernik Działoszyn Nie należy do partii politycznej
11 Izabela Emilia GROMADZKA GROMADZKA fizyk Słupsk Nie należy do partii politycznej
12 Bartłomiej Paweł GAWLIK GAWLIK przedsiębiorca Jelcz-Laskowice Nie należy do partii politycznej
13 Krzysztof Filip KULCZYCKI KULCZYCKI student Wrocław Nie należy do partii politycznej
14 Łukasz Karol PARZYBozT PARZYBÓT technolog budowlany Wrocław Nie należy do partii politycznej
15 Izabela RUDNICKA RUDNICKA handlowiec Stary Chwalim Nie należy do partii politycznej
16 Paulina Ewelina STEFKO STEFKO pielęgniarka Wrocław Nie należy do partii politycznej
17 Marta BRZYSKA BRZYSKA kucharz Zamość Nie należy do partii politycznej

Lista nr 14: Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!"

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Tadeusz Kazimierz MARCZAK MARCZAK nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne Strzelin Członek partii Jedność Narodu
2 Robert Jarosław BOGUSlzAWSKI BOGUSŁAWSKI technik mechanizacji rolnictwa Pisarzowice Nie należy do partii politycznej
3 Jolanta Dorota DUMNICKA DUMNICKA filolog polski Wrocław Członek partii Kongres Nowej Prawicy
4 Marek Andrzej NATUSIEWICZ NATUSIEWICZ nauczyciel akademicki Wrocław Nie należy do partii politycznej
5 Krzysztof Józef SZOKALSKI SZOKALSKI filozof Wrocław Nie należy do partii politycznej
6 Janusz DZIELENDZIAK DZIELENDZIAK chemik Wrocław Nie należy do partii politycznej
7 Paweł Łukasz DENGLER DENGLER projektant grafiki stron internetowych Wrocław Nie należy do partii politycznej
8 Ryszard Franciszek BazK BĄK technik budownictwa Wrocław Nie należy do partii politycznej
9 Dorota Marzena szWIezTA ŚWIĘTA pracownik socjalny Oława Nie należy do partii politycznej
10 Paweł TAMA TAMA informatyk Michałowice Nie należy do partii politycznej
11 Bartosz Piotr GRANOS GRANOS inżynier automatyki i robotyki Pisarzowice Nie należy do partii politycznej
12 Igor Krzysztof MIAZEK MIAZEK programista aplikacji Oleśnica Nie należy do partii politycznej
13 Karolina SZULC SZULC projektant grafiki i stron internetowych Grabowno Wielkie Nie należy do partii politycznej
14 Czesław Tadeusz WIERZBICKI WIERZBICKI technik rolnik Wyszkowice Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
15 Małgorzata Maria lzABezDZKA ŁABĘDZKA ekonomista Wrocław Nie należy do partii politycznej
16 Jolanta Alicja BROSZCZAKOWSKA BROSZCZAKOWSKA inżynier inżynierii środowiska Wrocław Nie należy do partii politycznej
17 Ewa BARTKOWIAK BARTKOWIAK ogrodnik Wrocław Nie należy do partii politycznej
18 Artur Stanisław KAZIMIEROWICZ KAZIMIEROWICZ technik mechanizacji rolnictwa Wrocław Nie należy do partii politycznej
19 Patryk Krzysztof SOCHAnzSKI SOCHAŃSKI bez zawodu Wrocław Nie należy do partii politycznej
20 Bartosz Jan ROJEK ROJEK politolog Wrocław Członek partii Kongres Nowej Prawicy
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl