Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 205, 1060 Caracas
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
205
Adres
Caracas, Ambasada RP
1060 Caracas
Avenida Nicolás Copérnico, Quinta Ambar, Sector Valle Arriba, Urbanizacion Las Mercedes
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
MAZOWIECKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Senatu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
50
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
113
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
76
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
37
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
0
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
3
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
3
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
3
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
40
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
3
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
40
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
3
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
1
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata
0
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
37

Wyniki wyborów w Komisji

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet wyborczy Wynik wyborczy (%)
1 Anna Maria ANDERS 22 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
59.46%
2 Barbara BORYS - DAMIĘCKA 12 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
32.43%
3 Katarzyna Elżbieta PAWLAK 3 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu
8.11%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl