Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 77, 105 Reykjavík
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
77
Adres
Reykjavik, Ambasada RP
105 Reykjavík
Þórunnartún 2
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
MAZOWIECKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Sejmu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
923
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
900
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
141
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
759
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
11
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
89
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
83
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
8
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
75
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
834
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
75
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
834
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
12
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list
10
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list
2
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona (art. 227 § 3 Kodeksu)
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
822

Wyniki wyborów w Komisji

Nr listy Nr kandydata Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 1 Jarosław Aleksander KACZYŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 142
17.27%
1 2 Mariusz KAMIŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 19
2.31%
1 3 Małgorzata Maria GOSIEWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 8
0.97%
1 4 Artur Cezary GÓRSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.12%
1 5 Witold Czesław KOŁODZIEJSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.24%
1 6 Jarosław Karol KRAJEWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.12%
1 7 Ewa TOMASZEWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 3
0.36%
1 8 Lech Marek ŁUCZYŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 9 Andrzej Józef MELAK KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.24%
1 10 Małgorzata Maria WYPYCH KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.24%
1 11 Paweł Jacek LISIECKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 12 Jan Józef KASPRZYK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 13 Cezary Andrzej JURKIEWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.24%
1 14 Adam Wojciech BUŁAWA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 15 Filip Jakub FRĄCKOWIAK KW Prawo i Sprawiedliwość 3
0.36%
1 16 Barbara AUGUSTYNOWICZ-FIGAT KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.12%
1 17 Marcin Norbert GUGULSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.12%
1 18 Katarzyna Sylwia NEWELSKA-PEDOWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 19 Jacek Dawid OZDOBA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 20 Elżbieta Maria OLEJNIK KW Prawo i Sprawiedliwość 3
0.36%
1 21 Błażej Leszek POBOŻY KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.24%
1 22 Michał GRODZKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 23 Rafał Sebastian DOROSIŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 24 Anna DREWNIAK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 25 Christian MŁYNAREK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 26 Iwona BANDYCH-NAJDOWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.12%
1 27 Paweł Andrzej TERLECKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 28 Ewa Maria SMALCERZ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 29 Edmund Marceli ŚWIDERSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 30 Beata NOWOSIELSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 31 Piotr Cezar SZYSZKO KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 32 Małgorzata ZAREMBA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 33 Michał Stanisław KONDRAT KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 34 Helena ŁOPIŃSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 35 Andrzej Antoni OLSZEWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 36 Katarzyna Elżbieta WANAT KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 37 Artur WOSZTYL KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 38 Anna Urszula KACZMARSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.12%
1 39 Małgorzata Maria SŁOMIŃSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 40 Marek KRUKOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
2 1 Ewa Bożena KOPACZ KW Platforma Obywatelska RP 99
12.04%
2 2 Andrzej Witold HALICKI KW Platforma Obywatelska RP 4
0.49%
2 3 Joanna Grażyna KLUZIK-ROSTKOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 4
0.49%
2 4 Joanna FABISIAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 5 Łukasz Maria ABGAROWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 6 Jacek KOZŁOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 7 Marcin ŚWIĘCICKI KW Platforma Obywatelska RP 1
0.12%
2 8 Alicja DĄBROWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 9 Michał Roch SZCZERBA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 10 Roman Jacek KOSECKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 11 Ligia KRAJEWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 12 Ewa Jadwiga CZESZEJKO-SOCHACKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 13 Aleksander JANIAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 14 Piotr Jerzy KOŁOMYCKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 15 Katarzyna Anna BORNOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 16 Łukasz Piotr KUBIK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 17 Krzysztof Piotr SKOLIMOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 1
0.12%
2 18 Małgorzata ŻUBER-ZIELICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 19 Marek Andrzej SUCHAŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 20 Jolanta MIŚKIEWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 21 Ewa KLUŚ KW Platforma Obywatelska RP 1
0.12%
2 22 Helena CICHOCKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 23 Marcin KOZACZUK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 24 Joanna Alicja WALIGÓRA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 25 Elżbieta KUŁAKOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 26 Edyta Róża LEŚNIAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 27 Anna Maria KOSSAK KW Platforma Obywatelska RP 2
0.24%
2 28 Andrzej BOBOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 29 Mariola BOROWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 30 Andrzej Stanisław TYBURCZY KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 31 Daniel Mieczysław ŁAGA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 32 Dawid PIEC KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 33 Piotr KARCZEWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 34 Hanna Barbara KOSOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 35 Jerzy KULESZA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 36 Marta Maria BROLA-PIETRUCZUK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 37 Jarosław KOSZEWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 38 Anna Elżbieta WĄSIK KW Platforma Obywatelska RP 1
0.12%
2 39 Marcin KLIMASZEWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 40 Michał Jan MAZOWIECKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
3 1 Adrian Tadeusz ZANDBERG KW Razem 46
5.60%
3 2 Katarzyna Ewa PAPROTA KW Razem 3
0.36%
3 3 Tomasz RAWSKI KW Razem 0
0%
3 4 Van Anh DAM KW Razem 3
0.36%
3 5 Marek Stefan POKROPSKI KW Razem 1
0.12%
3 6 Monika Urszula DOMANOWSKA KW Razem 1
0.12%
3 7 Jakub Andrzej BAZYLAK KW Razem 0
0%
3 8 Monika Maria KOSTERA KW Razem 0
0%
3 9 Mateusz Marek OLECHOWSKI KW Razem 0
0%
3 10 Zuzanna Zofia CICHOWSKA KW Razem 0
0%
3 11 Jakub Jan ROZENBAUM KW Razem 1
0.12%
3 12 Anna HALBERSZTAT KW Razem 0
0%
3 13 Marcin Bartłomiej MAŁECKI KW Razem 0
0%
3 14 Dorota Olimpia KUCZEWSKA KW Razem 0
0%
3 15 Piotr Andrzej SZMIELEW KW Razem 0
0%
3 16 Aleksandra Monika KWIATKOWSKA KW Razem 1
0.12%
3 17 Remigiusz Henryk SOSNOWSKI KW Razem 0
0%
3 18 Lidia Joanna DOMAŃSKA KW Razem 0
0%
3 19 Jan Jakub ZYGMUNTOWSKI KW Razem 0
0%
3 20 Małgorzata Joanna ADAMCZYK KW Razem 0
0%
3 21 Tomasz PIĄTEK KW Razem 2
0.24%
3 22 Maria Małgorzata FERENC PIOTROWSKA KW Razem 0
0%
3 23 Artur Paweł DĄBROWSKI KW Razem 0
0%
3 24 Karolina PARTYGA KW Razem 0
0%
3 25 Filip Krzysztof SIECZKOWSKI KW Razem 0
0%
3 26 Ewa Alicja MAJEWSKA KW Razem 1
0.12%
3 27 Jerzy Stanisław KOCIATKIEWICZ KW Razem 0
0%
4 1 Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE KW KORWiN 134
16.30%
4 2 Tomasz Krzysztof SOMMER KW KORWiN 4
0.49%
4 3 Miriam SHADED KW KORWiN 5
0.61%
4 4 Paweł Jakub MISZCZUK KW KORWiN 0
0%
4 5 Krzysztof WOŹNIAK KW KORWiN 1
0.12%
4 6 Wojciech Piotr JĘDRZEJCZYK KW KORWiN 0
0%
4 7 Krzysztof Piotr BRONOWSKI KW KORWiN 1
0.12%
4 8 Rafał Konrad KOZICKI KW KORWiN 0
0%
4 9 Grzegorz Michał BEREDA KW KORWiN 0
0%
4 10 Przemek Jerzy DE SKUBA SKWIRCZYŃSKI KW KORWiN 0
0%
4 11 Katarzyna Anna ZALEŚNA KW KORWiN 1
0.12%
4 12 Adam MARSZEWSKI KW KORWiN 0
0%
4 13 Adam Aleksander WOJTACKI KW KORWiN 0
0%
4 14 Michał SOBIERAJSKI KW KORWiN 0
0%
4 15 Marek MUCHA KW KORWiN 0
0%
4 16 Jarosław Henryk KUCHARSKI KW KORWiN 0
0%
4 17 Krzysztof Marian ZIELIŃSKI KW KORWiN 0
0%
4 18 Andżelika Maria WALASZEK-POKORA KW KORWiN 0
0%
4 19 Joanna KRZYSZTOFIK KW KORWiN 0
0%
4 20 Sławomir Marcin DĄBROWSKI KW KORWiN 0
0%
4 21 Krzysztof Mateusz OLĘDZKI KW KORWiN 0
0%
4 22 Damian Adam MARKS KW KORWiN 0
0%
4 23 Aleksandra ORŁOWSKA KW KORWiN 0
0%
4 24 Jarosław MODZELEWSKI KW KORWiN 0
0%
4 25 Janusz KUNOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 26 Grzegorz Piotr ŚWIDERSKI KW KORWiN 0
0%
4 27 Natalia Alina OSTROWSKA KW KORWiN 0
0%
4 28 Katarzyna MIKOŁAJCZAK KW KORWiN 0
0%
4 29 Krzysztof Roman DASZKIEWICZ-BORTNOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 30 Adam KRÓL KW KORWiN 0
0%
4 31 Agnieszka Teresa STRZODA KW KORWiN 0
0%
4 32 Beata Katarzyna TODOROWSKA-WOJTAS KW KORWiN 0
0%
4 33 Rafał Paweł DELAKOWICZ KW KORWiN 0
0%
4 34 Danuta Bożena SKARBEK KW KORWiN 0
0%
4 35 Michał Marian WOŁOSZYN KW KORWiN 0
0%
4 36 Michał KACZYŃSKI KW KORWiN 0
0%
4 37 Anna Maria PRUSKA-WISZNIOWSKA KW KORWiN 0
0%
4 38 Agnieszka BANASZEK KW KORWiN 0
0%
4 39 Agnieszka KUTYŁOWSKA KW KORWiN 0
0%
4 40 Kamila STEFANEK-BAWOLSKA KW KORWiN 0
0%
5 1 Tomasz JĘDRZEJCZAK Komitet Wyborczy PSL 4
0.49%
5 2 Michał Stanisław STRĄK Komitet Wyborczy PSL 1
0.12%
5 3 Katarzyna Barbara OLEJNIK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 4 Teresa Maria WYSZYŃSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 5 Teresa Maria BOGIEL Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 6 Lucyna Gertruda WASILEWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 7 Anna Józefa PANAS Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 8 Zbigniew KALISZYK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 9 Walentyna RAKIEL-CZARNECKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 10 Kamil Ernest NOWOSIELSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 11 Joanna DURAKIEWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 12 Małgorzata Bożena TYSZKA-HEBDA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 13 Antoni Wojciech MIDURA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 14 Katarzyna Anna KĘPKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 15 Zbigniew CZAPLICKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 16 Tatiana Joanna GARSTKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 17 Antoni Paweł WASILEWSKI Komitet Wyborczy PSL 1
0.12%
5 18 Małgorzata Danuta RĘKAS Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 19 Paulina Małgorzata NAZARUK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 20 Mariusz Andrzej RZEPNIAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 21 Izabela STELMAŃSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 22 Wiesław Stanisław KOŁODZIEJSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 23 Karolina MISIEJKO-POPKOWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 24 Sylwester Adam CHOŁAST Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 25 Jerzy MAZUREK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 26 Karol Tomasz BIELSKI Komitet Wyborczy PSL 3
0.36%
5 27 Marian Stanisław SOŁOBODOWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 28 Maria DUDZIK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 29 Tomasz Edward SKOCZEK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 30 Agata Zofia GRUDOWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 31 Józef WRÓBLEWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 32 Teofil Józef STANISŁAWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 33 Adam Maria MROCZKOWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 34 Krzysztof Jan HANDKE Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 35 Elżbieta Stefania KOPACZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 36 Michał Cezary TABOROWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 37 Dariusz Jacek LIGĘZA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 38 Anna Karina ZAWITKOWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 39 Anna Magdalena GÓRECKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 40 Dariusz Adam LORANTY Komitet Wyborczy PSL 0
0%
6 1 Barbara Anna NOWACKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 29
3.53%
6 2 Katarzyna Maria PIEKARSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.12%
6 3 Krystian Łukasz LEGIERSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.12%
6 4 Piotr SZUMLEWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 5 Joanna Agnieszka ERBEL KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.12%
6 6 Rafał Grzegorz SKĄPSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 7 Dorota Lidia GROCHALA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 8 Artur WRÓBLEWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 9 Aleksandra Emilia OLEJNICZAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 10 Sebastian GAJEWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 11 Ewa Anna SUFIN-JACQUEMART KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.12%
6 12 Krzysztof SZAMAŁEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 13 Ewa KOZICKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 14 Dariusz Romuald KLIMASZEWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 15 Irena Anna CHMIEL KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 16 Witold HARASIM KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 17 Elżbieta Maria JASTRZĘBSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 18 Wojciech OŻDŻEŃSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 19 Małgorzata RAWIŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 20 Cezary ŻURAWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 21 Anna KUTYŃSKA-NIDECKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 22 Dariusz Andrzej BUDYTA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 23 Katarzyna Maria WERCZYŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 24 Andrzej Wiktor WRÓBLEWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 25 Karolina Marta SKOWRON KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 26 Zbigniew ŻABA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.12%
6 27 Hanna Maria NOWICKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.12%
6 28 Paweł Konrad ADAMSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 29 Urszula Maria SZEWCZAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 30 Konrad Krzysztof ĆWIKLIŃSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 31 Danuta Elżbieta WALICKA-JESIOTR KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 32 Andrzej Benedykt BYCHOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 33 Alicja SŁUPSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 34 Tadeusz JAWORSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 35 Beata Barbara NOWAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.12%
6 36 Arkadiusz Władysław WOŹNIAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 37 Izabella Emilia KWIATKOWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 38 Piotr Jerzy RĄCZKOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 39 Katarzyna Agnieszka SYKUŁA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 40 Piotr GADZINOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.12%
7 1 Paweł Piotr KUKIZ KWW "Kukiz'15" 200
24.33%
7 2 Grzegorz Kazimierz ZATORSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 3 Mirosław Józef PIESAK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 4 Jacek WILK KWW "Kukiz'15" 1
0.12%
7 5 Paweł WOŁCZAŃSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 6 Małgorzata Katarzyna BUKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 7 Daniel WIŚNIEWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 8 Balli MARZEC KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 9 Remigiusz Sławomir ZARZYCKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 10 Arkadiusz Adam URBAN KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 11 Rafał Hubert OTOKA-FRĄCKIEWICZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 12 Witold Sławomir TUMANOWICZ KWW "Kukiz'15" 4
0.49%
7 13 Monika Barbara ZAJĄC KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 14 Katarzyna Sylwia KOWNACKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 15 Marcin Jarosław ROLA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 16 Paweł Norbert OLEWIŃSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 17 Paweł Jan DZIEKANOWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 18 Aleksandra Maria JAROSIŃSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 19 Andrzej Stanisław RUSZCZYŃSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 20 Jacek Ryszard PODDĘBNIAK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 21 Tomasz Zygmunt JUDYCKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 22 Marta Elżbieta SZUTKOWSKA-KISZKIEL KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 23 Monika Urszula GORZKOWSKA KWW "Kukiz'15" 1
0.12%
7 24 Jolanta Maria ROSTKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 25 Katarzyna Aneta JANICKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 26 Tadeusz Adam ARASZKIEWICZ KWW "Kukiz'15" 1
0.12%
7 27 Krzysztof Grzegorz SZCZOTKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 28 Arkadiusz Kazimierz CZAK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 29 Artur Jerzy DOBROWOLSKI KWW "Kukiz'15" 1
0.12%
7 30 Paulina Karolina ZARĘBA-FUS KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 31 Kamila GAŁEK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 32 Irmina Donata OCHENKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 33 Sandra Elżbieta MAŁYSZEK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 34 Michał Maciej KUCZYŃSKI KWW "Kukiz'15" 1
0.12%
7 35 Adam STALERZUK KWW "Kukiz'15" 1
0.12%
7 36 Dominik HERNIK KWW "Kukiz'15" 0
0%
8 1 Ryszard Jerzy PETRU KW Nowoczesna Ryszarda Petru 48
5.84%
8 2 Kornelia Konstancja WRÓBLEWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 3 Zbigniew GRYGLAS KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 4 Dagmara Zofia CHMIELEWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.12%
8 5 Magdalena Barbara LIPIŃSKA-DERLIKOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 6 Andrzej KRZAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 7 Grzegorz BOGUCKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 8 Jacek Władysław BARTYZEL KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 9 Maciej Rafał JAKACZYŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 10 Jolanta Maria ZJAWIŃSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 11 Magdalena TABORSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 12 Anna BINISZEWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 13 Jacek Józef SOMOROWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 14 Radosław PIONTEK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 15 Tadeusz SERAFIŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 16 Anna AMBROZIAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 17 Aleksandra Elżbieta SZYMAŃCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 18 Anton BUBIEL KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 19 Magdalena Joanna RUTKOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 20 Piotr Łukasz JURKIEWICZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 21 Adam Paweł MATUSIK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 22 Arkadiusz Paweł WÓJCIK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 23 Katarzyna BRAŚ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 24 Radosław Ireneusz ZASADZIŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 25 Agnieszka Katarzyna GÓRA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.12%
8 26 Ewa KACPRZAK-SZYMAŃSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 27 Michał Janusz WIERZCHOWIECKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 28 Ewa SADOWSKA-CIEŚLAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 29 Maria Ewa BRANICKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 30 Mariusz Andrzej MALINOWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 31 Katarzyna KAMIŃSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 32 Magdalena Katarzyna WOJCIECHOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 33 Marcin Michał PAWEŁCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 34 Przemysław Krzysztof ŁUSZCZKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 35 Marek Jarosław BROCIEK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 36 Jacek Wiktor ZAWADZKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.12%
8 37 Magdalena Renata SAPIŃSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 38 Elżbieta Julia STAWECKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 39 Adam Jan KĄDZIELA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
11 1 Piotr Igor IKONOWICZ KWW Ruch Społeczny RP 1
0.12%
11 2 Iwona Maria ŁUKASIK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 3 Anna NOWAK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 4 Zbigniew Maciej KAŹMIERCZAK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 5 Irmina Lucyna WACKO-DANISZEWSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 6 Milena Dominika SAŁANOWSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 7 Beata Aneta KARDASIEWICZ KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 8 Tomasz Łukasz JASTRZĘBSKI KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 9 Katarzyna Agnieszka SULKOWSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 10 Jolanta Gabriela KAMIŃSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 11 Aleksander Maria SULKOWSKI KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 12 Mirosław Janusz DOLIŃSKI KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 13 Eugeniusz Jan ORŁOW KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 14 Monika Klaudyna GAWINEK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 15 Teresa Maria DRABCZYK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 16 Marek Zbigniew KIEŁBOWICZ KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 17 Maciej Karol TATARYNOWICZ KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 18 Krzysztof CIEMNY KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 19 Dorota Maria WOŹNIAK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 20 Bogdan BUGAJSKI KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 21 Katarzyna Magdalena TYLKO KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 22 Hanna Barbara PARADOWSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 23 Leszek NOWAK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 24 Beata Zofia ROMAŃSKA-WIERZBICKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 25 Konrad Andrzej KARDASIEWICZ KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 26 Krzysztof Marek SALICH KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 27 Marek Stanisław WASIAK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 28 Damian Jakub DUSZCZENKO KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
16 1 Mariola RABCZON-MAZOWIECKA KWW Obywatele do Parlamentu 1
0.12%
16 2 Krystyna Anna KRZEKOTOWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 3 Bożena Beata ŁOJKO KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 4 Mariusz Aleksander SYSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 5 Ewa WIERZBOWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 6 Wojciech KAŁKUSIŃSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 7 Hubert Szymon OLEJNICZAK KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 8 Aleksandra Anna POTOK KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 9 Małgorzata Łucja PALCZEWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 10 Andrzej GORCZYŃSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 11 Halina PRUTIS KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 12 Joanna Zofia ZIEMBA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 13 Kazimierz Albin KŁOSIŃSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 14 Jerzy Krzysztof LUBOMIRSKI KWW Obywatele do Parlamentu 1
0.12%
16 15 Małgorzata Zofia ZAUFAL KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 16 Hanna Danuta KOTARBA-GAJEWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 17 Jadwiga Teresa PIEKARSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 18 Wioletta DE CHARRY KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 19 Małgorzata STALSKA-KAJZER KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 20 Barbara Jadwiga ROSŁON KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 21 Karol STRZAŁA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 22 Artur Piotr MRÓZ KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 23 Dariusz JUREWICZ KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 24 Andrzej Ireneusz ŁUKASZUK KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 25 Michał GÓRSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 26 Marta CHEŁCHOWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 27 Katarzyna Romana ORŁOWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 28 Jakub Antoni KOWALSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 29 Sebastian Adam SZYMANEK KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 30 Waldemar Marcin ŚWIECZKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 31 Maximilian KAJZER KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 32 Iwona Sława KRZEKOTOWSKA-OLSZEWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 33 Grzegorz Maciej DWORAK KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 34 Małgorzata BUŃKOWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 35 Jarosław PALCZEWSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 36 Łukasz Marek KRAMARSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 37 Zbigniew Adam TAZBIR KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 38 Renata Grażyna WASYLÓW KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 39 Krystyna ŁOŚ-OSTROWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 40 Marcin Adam OLSZEWSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%

Wyniki głosowania na listy

Lp. Nazwa Zdybytych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 194
23.60%
2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 113
13.75%
3 Komitet Wyborczy Partia Razem 59
7.18%
4 Komitet Wyborczy KORWiN 146
17.76%
5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 9
1.09%
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 37
4.50%
7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 210
25.55%
8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 51
6.20%
9 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej 1
0.12%
10 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu 2
0.24%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl