Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15, Wójtowo
Kod terytorialny
281401
Numer obwodu
15
Adres
Lokal w Domu Parafialnym w Wójtowie
Wójtowo
ul. Kwiatowa 19
11-010 Barczewo
Gmina
gm. Barczewo
Powiat
olsztyński
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Sejmu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
937
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
720
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
141
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
579
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
7
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
0
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
579
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
579
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
19
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list
12
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list
7
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona (art. 227 § 3 Kodeksu)
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
560

Wyniki wyborów w Komisji

Nr listy Nr kandydata Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 1 Iwona Ewa ARENT KW Prawo i Sprawiedliwość 59
10.54%
1 2 Selim CHAZBIJEWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 9
1.61%
1 3 Wojciech KOSSAKOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.18%
1 4 Jerzy Wojciech MAŁECKI KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.36%
1 5 Szczepan Tadeusz OLBRYŚ KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.18%
1 6 Małgorzata SUŚWIŁŁO KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.36%
1 7 Patryk KOZŁOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 8 Tadeusz PLAWGO KW Prawo i Sprawiedliwość 16
2.86%
1 9 Karol Robert MARCHEL KW Prawo i Sprawiedliwość 2
0.36%
1 10 Jerzy Antoni GOSIEWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.18%
1 11 Grażyna Barbara SENDA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.18%
1 12 Marek ZAWADKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 13 Wioletta CZECH KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.18%
1 14 Sławomir PRUSACZYK KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.18%
1 15 Michał Piotr WYPIJ KW Prawo i Sprawiedliwość 3
0.54%
1 16 Ewa KRZYŻEWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 17 Ewa Katarzyna KUNDA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
0.18%
1 18 Elżbieta Ewa WIRSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 4
0.71%
1 19 Edward OŚKO KW Prawo i Sprawiedliwość 5
0.89%
1 20 Dariusz Stanisław RUDNIK KW Prawo i Sprawiedliwość 7
1.25%
2 1 Janusz Władysław CICHOŃ KW Platforma Obywatelska RP 72
12.86%
2 2 Anna WASILEWSKA KW Platforma Obywatelska RP 24
4.29%
2 3 Paweł PAPKE KW Platforma Obywatelska RP 55
9.82%
2 4 Beata Maria BUBLEWICZ KW Platforma Obywatelska RP 24
4.29%
2 5 Andrzej ORZECHOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 4
0.71%
2 6 Eugeniusz Kazimierz KOCH KW Platforma Obywatelska RP 1
0.18%
2 7 Igor CHMIELIŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 8 Joanna Klaudia MICHALSKA KW Platforma Obywatelska RP 6
1.07%
2 9 Wojciech ZIELIŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 10 Jarosław Marek SŁOMA KW Platforma Obywatelska RP 1
0.18%
2 11 Iwona Maria KRÓLIK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 12 Aneta NAPIÓRKOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 13 Tadeusz CIBORSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 14 Izabella Maria BORKOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 15 Julian OSIECKI KW Platforma Obywatelska RP 2
0.36%
2 16 Ludwika KROPIEWNICKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 17 Przemysław Artur BURDYŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 18 Katarzyna SOBIECH KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 19 Robert WARAKSA KW Platforma Obywatelska RP 4
0.71%
2 20 Jolanta PIOTROWSKA KW Platforma Obywatelska RP 1
0.18%
3 1 Emilia Wioletta KONWERSKA KW Razem 11
1.96%
3 2 Jacek JĘDRZEJCZYK KW Razem 4
0.71%
3 3 Katarzyna SKROK KW Razem 2
0.36%
3 4 Sebastian Piotr NALAZEK KW Razem 0
0%
3 5 Magdalena RUTKOWSKA KW Razem 0
0%
3 6 Grzegorz Artur BOBROWICZ KW Razem 0
0%
3 7 Zofia Ludmiła ZUBA KW Razem 0
0%
3 8 Michał JUŃCZYK KW Razem 0
0%
3 9 Maria Violetta JASEWICZ KW Razem 1
0.18%
3 10 Artur SOBIELA KW Razem 0
0%
4 1 Mariusz Robert FILIPOWICZ KW KORWiN 8
1.43%
4 2 Joanna MICHALEWICZ KW KORWiN 1
0.18%
4 3 Andrzej Piotr WYRĘBEK KW KORWiN 7
1.25%
4 4 Karol Błażej NOSEK KW KORWiN 0
0%
4 5 Sławomir DAŃCZUK KW KORWiN 2
0.36%
4 6 Wojciech Janusz GÓRSKI KW KORWiN 2
0.36%
4 7 Dominik GOLAK KW KORWiN 0
0%
4 8 Konrad SAJKOWSKI KW KORWiN 1
0.18%
4 9 Paweł OLENDER KW KORWiN 1
0.18%
4 10 Katarzyna MRÓZ KW KORWiN 1
0.18%
4 11 Mariusz Tomasz CIEŚLIK KW KORWiN 0
0%
4 12 Agnieszka NOCNA KW KORWiN 1
0.18%
4 13 Jacek Marek SIWKO KW KORWiN 0
0%
4 14 Grzegorz Jacek PIWKO KW KORWiN 1
0.18%
4 15 Martyna LICHACZ KW KORWiN 0
0%
4 16 Krzysztof Paweł FIEDOROWICZ KW KORWiN 0
0%
4 17 Barbara RAINKO KW KORWiN 0
0%
4 18 Krzysztof RYTELEWSKI KW KORWiN 0
0%
4 19 Elżbieta WRONKA KW KORWiN 0
0%
4 20 Anna JAKUBOWSKA KW KORWiN 0
0%
5 1 Urszula Stefania PASŁAWSKA Komitet Wyborczy PSL 10
1.79%
5 2 Marian Tadeusz PODZIEWSKI Komitet Wyborczy PSL 3
0.54%
5 3 Tomasz MAKOWSKI Komitet Wyborczy PSL 1
0.18%
5 4 Wioletta ŚLĄSKA-ZYŚK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 5 Sylwia Monika JASKULSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 6 Radosław KRÓL Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 7 Marcin Marian PIWOWARCZYK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 8 Elżbieta ŁOBODZIŃSKA-MŁYNARCZYK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 9 Ryszard Marek KAWCZYŃSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 10 Stanisław BUŁAJEWSKI Komitet Wyborczy PSL 1
0.18%
5 11 Aneta Jolanta STANKIEWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 12 Dariusz CHARUBIN Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 13 Teresa KOCBACH Komitet Wyborczy PSL 1
0.18%
5 14 Ewa OSTROWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 15 Wojciech RUCIŃSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 16 Jarosław FRANCZUK Komitet Wyborczy PSL 1
0.18%
5 17 Zygmunt RZĄP Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 18 Zbigniew SUŁEK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 19 Robert KARWOWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 20 Leszek Adam ŚPIEWAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
6 1 Tadeusz IWIŃSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 30
5.36%
6 2 Maria Wanda DZIENISIEWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.18%
6 3 Jerzy Mieczysław CZEPUŁKOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.18%
6 4 Wiesław Stanisław KOWALSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.18%
6 5 Krzysztof RUMIŃSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 6 Mieczysław ASZKIEŁOWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 7 Anna LORENZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 8 Joanna Katarzyna SOSNOWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2
0.36%
6 9 Katarzyna TOBOLSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
0.18%
6 10 Krzysztof KACPRZYCKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 11 Jarosław PIENIAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 12 Barbara DAWCEWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 13 Grzegorz Tomasz GIEDA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 14 Małgorzata ZWIERZCHOWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 15 Paweł SCHMIDT KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2
0.36%
6 16 Beata Justyna SZULIŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 17 Artur Janusz FURSEWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 18 Czesława ORZEŁ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 19 Małgorzata Karolina STRENKOWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 20 Marcin Robert KULASEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
0.54%
7 1 Andrzej MACIEJEWSKI KWW "Kukiz'15" 25
4.46%
7 2 Tomasz Tadeusz DUDZIAK KWW "Kukiz'15" 2
0.36%
7 3 Iwona Janina MOŻEJKO KWW "Kukiz'15" 8
1.43%
7 4 Piotr MILEWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 5 Piotr Cezary LISIECKI KWW "Kukiz'15" 6
1.07%
7 6 Łukasz ZAKRZEWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 7 Elżbieta ŚMIGIEL KWW "Kukiz'15" 2
0.36%
7 8 Agnieszka ROSZIG KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 9 Piotr NIEDŹWIECKI KWW "Kukiz'15" 3
0.54%
7 10 Maja OLSZTYN KWW "Kukiz'15" 3
0.54%
7 11 Magdalena KOWALIK KWW "Kukiz'15" 1
0.18%
7 12 Wojciech Piotr SZEWCZAK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 13 Aneta Maria ŚWIERŻEWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 14 Tomasz PITURA KWW "Kukiz'15" 2
0.36%
7 15 Robert Janusz JURKOWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 16 Henryk Tadeusz FALKOWSKI KWW "Kukiz'15" 3
0.54%
8 1 Mirosław Józef PAMPUCH KW Nowoczesna Ryszarda Petru 34
6.07%
8 2 Katarzyna Anna JEKIEL KW Nowoczesna Ryszarda Petru 15
2.68%
8 3 Ireneusz CZERSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.18%
8 4 Jacek KULETA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 5 Anna Małgorzata PIECZKIN KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
0.18%
8 6 Waldemar Ryszard KLINK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 10
1.79%
8 7 Dorota Anna D'AYSTETTEN KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
0.36%
8 8 Adam Arkadiusz PADEREWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
0.36%
8 9 Andrzej WASILEWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 10 Agnieszka Maria WACH KW Nowoczesna Ryszarda Petru 3
0.54%
8 11 Michał HEJBUDZKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
0.36%
8 12 Agnieszka Alicja KOBS KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 13 Adam Mariusz LUDKIEWICZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 14 Izabela Barbara SMOLIŃSKA-LETZA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 15 Katarzyna TOMCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 3
0.54%
8 16 Dariusz Krystian WIŚNIEWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 17 Wojciech Mieczysław KONECKO KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 18 Szymon Adam PELINKO KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 19 Aleksandra Jolanta SZCZYGŁO KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
0.36%
8 20 Radosław BLOCH KW Nowoczesna Ryszarda Petru 10
1.79%
10 1 Damian DOBKOWSKI KWW Zbigniewa Stonogi 3
0.54%
10 2 Justyna CZERWIŃSKA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 3 Korneliusz Emanuel MOCZEK KWW Zbigniewa Stonogi 4
0.71%
10 4 Dorota Barbara DROZDOWSKA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 5 Beata Magdalena KADYLAK KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 6 Bartosz ZAWADZKI KWW Zbigniewa Stonogi 1
0.18%
10 7 Paulina Anna WITASZCZYK KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 8 Michał Rafał WALESZCZYŃSKI KWW Zbigniewa Stonogi XXXXX
0%
10 9 Patrycja Magdalena KELLER KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 10 Klaudia Anna ROSA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 11 Anna DURKA KWW Zbigniewa Stonogi XXXXX
0%
10 12 Sylwia JANUSZEWSKA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 13 Paulina PECZYŃSKA KWW Zbigniewa Stonogi 1
0.18%
10 14 Rafał Michał LACHOWICZ KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 15 Ewelina Magdalena OSTAŁOWSKA KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%
10 16 Marcin Jarosław SZEWCZYK KWW Zbigniewa Stonogi 0
0%

Wyniki głosowania na listy

Lp. Nazwa Zdybytych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 116
20.71%
2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 194
34.64%
3 Komitet Wyborczy Partia Razem 18
3.21%
4 Komitet Wyborczy KORWiN 25
4.46%
5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 17
3.04%
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 41
7.32%
7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 55
9.82%
8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 85
15.18%
9 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 9
1.61%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl