Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Spis komisji

Nr Adres Obszar Nr okręgu sejm Nr okręgu senat Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Gminne Centrum Kultury (mała sala)
Dobrzyca ul.Koźmińska 10
63-330 Dobrzyca
Sołectwo Dobrzyca, ulice: dr Alfreda Bulsiewicza, Cegielniana, Cmentarna, Jarocińska, Klonów, Krotoszyńska od nr 1 do 31A, nr 33, 35, 37, 39, 40, 41, 73, Olesie, Parkowa, Pleszewska, Rynek, Szkolna, Targowa, Wąska, Wybudowanie, Sołectwo Strzyżew. 36 96 Tak
2 Szkoła Podstawowa
Galew 38
63-330 Dobrzyca
Sołectwa: Galew, Polskie Olędry, Trzebin. 36 96 Nie
3 Szkoła Podstawowa
Koźminiec 52
63-330 Dobrzyca
Sołectwa: Izbiczno, Koźminiec. 36 96 Nie
4 "Klub Świetlika" - przy sali wiejskiej
Sośnica 37
63-330 Dobrzyca
Sołectwa: Czarnuszka, Sośnica, Sośniczka. 36 96 Nie
5 Sala wiejska
Fabianów ul.Przemysłowa 4a
63-330 Dobrzyca
Sołectwa: Fabianów, Lutynia:Ruda. 36 96 Tak
6 Gminne Centrum Kultury (duża sala)
Dobrzyca ul. Koźmińska 10
63-330 Dobrzyca
Sołectwo Dobrzyca, ulice: Idziego Biernackiego, Franciszka Kocińskiego, Michała Koźlika, Koźmińska, Krótka, Krzywa, Ludwika Mierosławskiego, Marcina Mikstackiego, Nowa, Ostrowska, Promienna, Różana, Walentego Stefańskiego, Wiosny Ludów, Franciszka Wrobińskiego, Antoniego Żmudzińskiego 36 96 Tak
7 Budynek Przedszkola
Karmin 24
63-330 Dobrzyca
Sołectwa:Karminiec:Gustawów, Karmin, Karminek:Nowy Karmin, Trzebowa. 36 96 Nie
8 Sala wiejska
Dobrzyca ul. Krotoszyńska 45
63-330 Dobrzyca
Sołectwo Dobrzyca-Nowy Świat-ulice: Jesionowa, Krotoszyńska nr: 32, 34, 36 A, 36 B, 38 A, 38 B, od nr 42 do nr 72, Stanisława Walendowskiego 36 96 Tak
9 Dom Pomocy Społecznej
Fabianów ul. Pleszewska 2
63-330 Dobrzyca
Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie 36 96 Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl