Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Spis komisji

Nr Adres Obszar Nr okręgu sejm Nr okręgu senat Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
Zbójna ul.Łomżyńska 44
18-416 Zbójna
Zbójna 24 59 Tak
2 Urząd Gminy w Zbójnej
Zbójna ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna
Gawrychy, Laski, Dębniki, Jurki, Popiołki 24 59 Nie
3 Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie
Dobry Las 65
18-416 Zbójna
Dobry Las, Piasutno Żelazne, Poredy, Siwiki 24 59 Nie
4 Świetlica Wiejska w Kuziach
Kuzie 92
18-416 Zbójna
Kuzie, Wyk 24 59 Tak
5 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu
Osowiec 16
18-416 Zbójna
Bienduszka, Gontarze, Stanisławowo, Pianki, Tabory, Osowiec, Ruda Osowiecka 24 59 Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl