Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Spis komisji

Nr Adres Obszar Nr okręgu sejm Nr okręgu senat Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Centrum Kulturalno-Rozrywkowe w Czerwonem
Czerwone 50
18-500 Kolno
Czerwone 24 59 Tak
2 Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
Kozioł 41
18-500 Kolno
Górszczyzna, Kozioł, Waszki, Wincenta 24 59 Nie
3 Cenrtum Kulturalno-Rozrywkowe w Zabielu
Zabiele 165
18-500 Kolno
Kolimagi, Zabiele 24 59 Tak
4 Szkoła Podstawowa w Janowie
Janowo 35
18-500 Kolno
Janowo, Gietki, Łosewo, Niksowizna 24 59 Tak
5 Szkoła Podstawowa w Borkowie
Borkowo 72
18-500 Kolno
Borkowo 24 59 Nie
6 Szkoła Podstawowa w Wykowie
Wykowo 14
18-500 Kolno
Brzozowo, Brzózki, Wykowo, Bialiki, Górskie, Rupin 24 59 Nie
7 Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu
Zaskrodzie 66
18-500 Kolno
Zaskrodzie, Wścieklice, Obiedzino, Koziki-Olszyny 24 59 Nie
8 Remiza OSP w Starym Gromadzynie
Stary Gromadzyn 27A
18-500 Kolno
Czernice, Gromadzyn-Wykno, Pachuczyn, Stary Gromadzyn, Tyszki-Łabno 24 59 Nie
9 Centrum Kulturalno-Rozrywkowe w Lachowie
Lachowo 64
18-500 Kolno
Lachowo, Tyszki-Wądołowo 24 59 Nie
10 Szkoła Podstawowa w Lachowie
Lachowo 21
18-500 Kolno
Danowo, Filipki Duże, Filipki Małe, Kiełcze-Kopki, Kossaki, Okurowo, Rydzewo-Świątki, Stare Kiełcze, Wszebory, Żebry 24 59 Nie
11 Remiza OSP w Kumelsku
Kumelsk 20
18-500 Kolno
Glinki, Kowalewo, Kumelsk, Truszki-Kucze, Truszki-Patory, Truszki-Zalesie 24 59 Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl