Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Spis komisji

Nr Adres Obszar Nr okręgu sejm Nr okręgu senat Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
Ujazd ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd
Miasto UJAZD wraz z osiedlem Goj 21 53 Nie
2 Szkoła Podstawowa
Olszowa ul. Szkolna 7
47-143 Ujazd
Sołectwo OLSZOWA z przysiółkami Janków, Komorniki i Księży Las 21 53 Nie
3 Szkoła Podstawowa
Jaryszów ul. Stawowa 1
47-143 Ujazd
Sołectwo JARYSZÓW z przysiółkiem Kolonia Jaryszów Sołectwo NOGOWCZYCE 21 53 Tak
4 Filialna Szkoła Podstawowa
Zimna Wódka ul. Strzelecka 2
47-143 Ujazd
Sołectwo ZIMNA WÓDKA z przysiółkami Buczki i Wesołów Sołectwo Klucz 21 53 Nie
5 Świetlica Wiejska
Sieroniowice ul. Strzelecka 29
47-143 Ujazd
Sołectwo SIERONIOWICE z przysiółkiem Grzeboszowice Sołectwo BALCARZOWICE 21 53 Tak
6 Filialna Szkoła Podstawowa
Stary Ujazd ul. Szkolna 3
47-143 Ujazd
Sołectwo STARY UJAZD z przysiółkami Ferdynand i Kopanina 21 53 Nie
7 Budynek Kulturalno - Oświatowy
Niezdrowice ul. Wiejska 34
47-143 Ujazd
Sołectwo Niezdrowice z przysiółkiem Wydzierów 21 53 Tak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl