Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Spis komisji

Nr Adres Obszar Nr okręgu sejm Nr okręgu senat Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu
Mircze ul. Kryłowska 27
22-530 Mircze
Mircze 7 19 Tak
2 Świetlica Wiejska w Smoligowie
Smoligów 75
22-530 Mircze
Łasków, Smoligów, Wereszyn 7 19 Nie
3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu
Modryń 65
22-530 Mircze
Modryń, Modryń-Kolonia, Modryniec, Rulikówka 7 19 Tak
4 Szkoła Podstawowa w Szychowicach
Szychowice ul. Parkowa 39
22-530 Mircze
Szychowice, Szychowice Nowe 7 19 Nie
5 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Małkowie
Małków 39
22-530 Mircze
Górka-Zabłocie, Małków, Małków-Kolonia 7 19 Nie
6 Zespół Szkół w Kryłowie
Kryłów ul. Hrubieszowska 4
22-530 Mircze
Kryłów, Kryłów-Kolonia, Małków Nowy, Prehoryłe 7 19 Tak
7 Szkoła Podstawowa w Wiszniowie
Wiszniów 61
22-530 Mircze
Wiszniów 7 19 Tak
8 Świetlica Wiejska w Starej Wsi
Stara Wieś 97
22-530 Mircze
Stara Wieś, Radostów 7 19 Nie
9 Świetlica Wiejska w Mołożowie
Mołożów 77a
22-530 Mircze
Mołożów, Mołożów-Kolonia, Tuczapy 7 19 Nie
10 Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
Mircze Kryłowska 18
22-530 Mircze
Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Dąbrowa, Marysin, Miętkie, Miętkie-Kolonia 7 19 Tak
11 Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Droga Życia" w Smoligowie
Smoligów 71
22-530 Mircze
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy " Droga Życia" w Smoligowie 7 19 Tak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl