Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Spis komisji

Nr Adres Obszar Nr okręgu sejm Nr okręgu senat Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Szkoła Podstawowa
Jaczów ul. Główna 20
67-200 Głogów
Jaczów, Smardzów 1 3 Nie
2 Szkoła Podstawowa
Jerzmanowa ul. Głogowska 19
67-222 Jerzmanowa
Jerzmanowa, Kurów Mały 1 3 Nie
3 Świetlica Wiejska
Kurowice 42a
67-222 Jerzmanowa
Kurowice, Modła, Łagoszów Mały, Maniów 1 3 Tak
4 Świetlica Wiejska
Potoczek 15
67-222 Jerzmanowa
Bądzów, Gaiki, Zofiówka, Potoczek, Przysiółek Golowice, Osada Nowe Osiedle 1 3 Tak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl