Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wykaz komitetów wyborczych

KW KORWiN

Pobierz w formacie PDF

Informacje o Komitecie Wyborczym
Status komitetuZarejestrowany
Sygnatura nadana przez kancelarię PKWZPOW-540-18/15
TypKomitet wyborczy partii politycznej
NazwaKomitet Wyborczy KORWiN
Skrót nazwyKW KORWiN
Adresul. Piękna 3 lok. 8, 00-539 Warszawa
Adres strony wwwkomitet.partiakorwin.pl
Zamiar zgłaszania kandydatów do SejmuTak
Zamiar zgłaszania kandydatów do SenatuTak
Data zgłoszenia03-08-2015
Data rejestracji04-08-2015
Pełnomocnicy
Pełnomocnik wyborczyJanusz Korwin-Mikke
Pełnomocnik finansowyDamian Mikołajczewski

Lista: Komitet Wyborczy KORWiN

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Henryk Bronisław NOWAKOWSKI NOWAKOWSKI akredytowany asystent parlamentarny Wrocław Członek partii KORWiN
2 Robert Sebastian GRZECHNIK GRZECHNIK przedsiębiorca Wrocław Członek partii KORWiN
3 Artur Piotr BALCZUN BALCZUN przedsiębiorca Nowy Dwór Członek partii KORWiN
4 Karolina LANGE LANGE studentka Kalisz Nie należy do partii politycznej
5 Klaudiusz Gracjan LIPInzSKI LIPIŃSKI przedsiębiorca Wrocław Członek partii KORWiN
6 Mariusz Roman PIGlzOWSKI PIGŁOWSKI student Pęgów Członek partii KORWiN
7 Paulina MATUSZEWSKA MATUSZEWSKA studentka Wrocław Członek partii KORWiN
8 Krzysztof Sławomir WIszNIEWSKI WIŚNIEWSKI kierowca Wrocław Członek partii KORWiN
9 Ewa Anna KAWICKA KAWICKA studentka Wrocław Członek partii KORWiN
10 Maciej IWASZKIEWICZ IWASZKIEWICZ inżynier budownictwa Wrocław Członek partii KORWiN
11 Sabina Maria GRZYB GRZYB artysta malarz Głoska Nie należy do partii politycznej
12 Justyna POszWIATOWSKA POŚWIATOWSKA studentka Imbramowice Członek partii KORWiN
13 Tomasz Robert GRELICH GRELICH agent ubezpieczeniowy Głubczyce Nie należy do partii politycznej
14 Monika Anna OlzPInzSKA-BIERSKA OŁPIŃSKA-BIERSKA przedsiębiorca Chrząstawa Mała Nie należy do partii politycznej
15 Adrian MODRAS MODRAS student Bolesławiec Członek partii KORWiN
16 Michał Maciej szMIESZKOWSKI ŚMIESZKOWSKI sprzedawca branży przemysłowej Trzebnica Członek partii KORWiN
17 Tomasz Witold SIEBYlzA SIEBYŁA student Wrocław Członek partii KORWiN
18 Iwona Dorota MAJCHRZAK MAJCHRZAK przedsiębiorca Wysoka Nie należy do partii politycznej
19 Marcin Piotr DUDEK DUDEK przedsiębiorca Wrocław Członek partii KORWiN
20 Marzena Magdalena LESZCZYnzSKA LESZCZYŃSKA przedsiębiorca Wrocław Nie należy do partii politycznej
21 Ilona Alicja GezBKA GĘBKA nauczyciel Wrocław Nie należy do partii politycznej
22 Dariusz Stanisław LADRA LADRA przedsiębiorca Groblice Nie należy do partii politycznej
23 Alicja Barbara PUCHALSKA PUCHALSKA prawnik Wrocław Nie należy do partii politycznej
24 Karolina GOszCINIAK GOŚCINIAK przedsiębiorca Wrocław Nie należy do partii politycznej
25 Krzysztof Michał KAWA KAWA magazynier Olbrachtowice Członek partii KORWiN
26 Paweł Filip HENIEC HENIEC inżynier budownictwa Słubice Nie należy do partii politycznej
27 Tomasz Zygmunt BUKATA BUKATA inżynier mechanik Wrocław Członek partii KORWiN
28 Piotr Tomasz DOlzezGA DOŁĘGA przedsiębiorca Wrocław Członek partii KORWiN
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl