Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

M.P.2011.35.416

M.P.2011.35.416

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

(M.P. z dnia 18 maja 2011 r.)

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 w związku z art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Pieczęcią okręgowej komisji wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i okręgów wyborczych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji ustaloną w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. 1. W pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie:

1)  właściwej dla okręgu wyborczego nr 12 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "I";

2)  właściwej dla okręgu wyborczego nr 13 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "II".

2. W pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie:

1)  właściwej dla okręgu wyborczego nr 19 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "I";

2)  właściwej dla okręgu wyborczego nr 20 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "II".

§ 3. Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

 

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-13 13:31:16 Dodanie Magdalena Woźniak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl