Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Komunikat o przebiegu testu informatycznego w dniach 15-16 października 2015 r.

ZPOW-0422-16/15

Warszawa, dnia 16 października 2015 r

SZEF
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

 

ZPOW-0422-16/15 

KOMUNIKAT W SPRAWIE TESTU SYSTEMU INFORMATYCZNEGOW dniach 15-16 października 2015 r. odbył się ogólnopolski test tworzonego przez Krajowe Biuro Wyborcze systemu informatycznego „Wsparcia Organów Wyborczych” (WOW) przed wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na 25 października 2015 r. W teście udział wzięły wszystkie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, wszystkie gminy w kraju, a także placówki zagraniczne.

Test funkcjonalny systemu WOW odbył się dnia 8 października 2015 r.. Natomiast w przeprowadzonym obecnie teście położono nacisk na sprawdzenie wydajności systemu oraz sprawdzenie funkcjonalności wymagających spływu informacji ze wszystkich komisji obwodowych w kraju. W trakcie przeprowadzonych testów na serwer Państwowej Komisji Wyborczej wysłano 27856 protokołów obwodowych, które następnie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pełnomocników ds. informatyki okręgowych komisji wyborczych, którzy następnie przetestowali tworzenie protokołów okręgowych.

Przeprowadzony test wykazał poprawne działanie wszystkich modułów niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej wyborów zarówno na poziomie komisji obwodowych, jak i okręgowych komisji wyborczych. Testy wykazały, że wydajność systemu zapewnia, ze znacznym marginesem bezpieczeństwa, sprawną obsługę informatyczną wyborów. Sugestie zgłoszone przez użytkowników w poprzednim teście zostały uwzględnione i te rozwiązania zostały również pomyślnie przetestowane.


Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl