Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 lipca 2015 r.

o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 

 

Na podstawie art. 199 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 30 486 693 osoby.

 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

 (1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-07-27 15:31:23 Dodanie Grzegorz Gąsior

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl