Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Komunikat na temat wykorzystania systemu informatycznego „Wsparcia Organów Wyborczych” (WOW)

ZPOW-0422-16/15

 

 

Warszawa, dnia 19 października 2015 r

 

SZEF
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

ZPOW-0422-16/15

 

KOMUNIKAT
na temat wykorzystania systemu informatycznego „Wsparcia Organów Wyborczych” (WOW)

Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że Państwowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 19 października 2015 r. zapoznała się z wynikami testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemu informatycznego „Wsparcia Organów Wyborczych” (WOW), które przeprowadzone zostały odpowiednio w dniach 8, 15 i 16 października 2015 r. i przyjęła sprawozdanie z testów bez zastrzeżeń. Przeprowadzone testy wykazały poprawne działanie systemu WOW zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wydajnościowym w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej wyborów zarówno na poziomie komisji obwodowych, jak i okręgowych komisji wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła do wiadomości, że w testach wydajnościowych udział wzięły wszystkie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, wszystkie gminy w Polsce, a także dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – placówki zagraniczne, w których przeprowadzone zostaną wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

Państwowa Komisja Wyborcza z zadowoleniem przyjęła informacje, że w trakcie testów wydajnościowych do systemu WOW wpłynęło 27 856 protokółów obwodowych, wszystkie protokoły zostały zaakceptowane i zatwierdzone na poziomie okręgowych komisji wyborczych, wszystkie okręgowe komisje wyborcze ustaliły testowo wyniki głosowania, testowo ustalono liczbę komitetów, które przekroczyły próg wyborczy, okręgowe komisje wyborcze prawidłowo ustaliły testowe wyniki wyborów oraz podział mandatów pomiędzy listy okręgowe, a także, że wszystkie okręgowe komisje wyborcze prawidłowo ustaliły też testowe wyniki głosowania i wyniki wyborów do Senatu. Komisja ustaliła również, że dodatkowo w trakcie testu wydajnościowego zweryfikowano wydajność modułu do raportowania frekwencji w dniu głosowania. Według przedstawionego na Komisji sprawozdania w trakcie testu złożono 25 839 meldunków o frekwencji w stałych obwodach głosowania w kraju, a wydajność systemu WOW zapewniona jest ze znacznym marginesem bezpieczeństwa.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła również bez zastrzeżeń informację na temat przebiegu audytu bezpieczeństwa systemu WOW. Krajowe Biuro Wyborcze po zakończeniu audytu przekaże jego wyniki do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z którą współpracuje od samego początku tworzenia systemu WOW w zakresie zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa aplikacji.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie wyników testów funkcjonalnych i wydajnościowych wyraziła zgodę na wykorzystanie systemu WOW w nadchodzących wyborach do Sejmu RP i Senatu RP. Równocześnie w ocenie Komisji model tworzenia nowego oprogramowania wspomagającego przeprowadzenie wyborów pod bezpośrednim nadzorem Krajowego Biura Wyborczego sprawdza się i przynosić zaczyna oczekiwane przez Państwową Komisję Wyborczą efekty.


Szef Krajowego Biura Wyborczego 

Beata Tokaj

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-10-20 9:54:08 Dodanie Marcin Benke (p.o. dyrektora zespołu)
2015-10-20 9:54:44 Modyfikacja Marcin Benke (p.o. dyrektora zespołu)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl