Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że niezmiennie od wielu już lat wyraża opinię, że publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni powinni w swojej działalności informacyjnej i publicystycznej, w imię zasady równości podmiotów uczestniczących w wyborach, jednakowo traktować komitety, których zakres działania mierzony liczbą zarejestrowanych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów jest jednakowy.

Państwowa Komisja Wyborcza zauważa jednocześnie, że do jej zadań należy kontrola sposobu finansowania kampanii wyborczej przez komitety wyborcze, która prowadzona jest w trybie określonym art. 143-149 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), po złożeniu przez pełnomocników finansowych sprawozdań finansowych.

Państwowa Komisja Wyborcza nie jest natomiast uprawniona do ingerowania w przebieg kampanii wyborczej w okresie jej trwania ani do dokonywania oceny działalności nadawców radiowych i telewizyjnych, gdyż nie sprawuje nadzoru nad ich działalnością.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-10-19 17:52:22 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl