Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Apel Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący prowadzenia kampanii wyborczej w okresie tzw. ciszy referendalnej

ZPOW-557-4/15

 

 

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-557-4/15

Apel Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący prowadzenia kampanii wyborczej w okresie tzw. ciszy referendalnej

Państwowa Komisja Wyborcza, mając na uwadze kalendarz wyborczy związany z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz fakt, że w dniu 6 września 2015 r. odbędzie się referendum ogólnokrajowe, w którym uczestniczą m. in. podmioty związane z partiami politycznymi i innymi środowiskami, które utworzyły komitety wyborcze w wyborach parlamentarnych, a także uwzględniając, że w referendum obowiązuje od godziny 24.00 dnia 4 września 2015 r. do godziny 22.00 dnia 6 września 2015 r. tzw. cisza referendalna, zwraca się – w imię zachowania jasnych reguł kampanii wyborczej i dobrze pojętej kultury politycznej – do wszystkich komitetów wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, aby zrezygnowały z prowadzenia kampanii wyborczej w tych wyborach od godziny 24.00 dnia 4 września 2015 r. do godziny 22.00 dnia 6 września 2015 r., w szczególności w postaci rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.

Prowadzenie kampanii wyborczej komitetu wyborczego powiązanego z podmiotem, który uczestniczył w kampanii referendalnej mogłoby być odczytane przez wyborców jako agitacja referendalna, powodując przekonanie o naruszeniu zasady równego traktowania i równych szans wszystkich uczestników referendum. Z kolei wskazana zasada równości, tym razem odniesiona do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przemawia za tym, aby od kampanii wyborczej we wskazanym wyżej okresie powstrzymały się także komitety wyborcze niepowiązane z jakimkolwiek podmiotem, który brał udział w kampanii referendalnej.

Sytuacji takiej, jaka występuje w bieżącym roku, ustawodawca nie przewidział w przepisach dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej w Kodeksie wyborczym oraz w ustawie o referendum ogólnokrajowym, regulujących tryb przeprowadzania wyborów oraz referendum ogólnokrajowego.

Państwowa Komisja Wyborcza nie jest władna w drodze interpretacji przepisów tych ustaw wprowadzić zakazu kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w dniu 5 i 6 września 2015 r., albowiem wprowadzając taki zakaz wkroczyłaby w sferę stanowienia prawa, ale uznaje za niezbędne wystąpić z niniejszym apelem. Są bowiem okoliczności, w których, obok litery ustawy należy uwzględniać także ducha prawa

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-31 13:40:13 Dodanie Magdalena Woźniak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl