Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Joanna Katarzyna BRIL

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
274172
Liczba kart ważnych
134845
Liczba głosów ważnych
131318
Liczba głosów nieważnych
3527

Wynik w regionie

7.59%
5.22 %
5.62 %
6.02 %
6.42 %
6.82 %
7.22 %
7.62 %
8.02 %
8.42 %
8.82 %
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
1861 Krosno 19647 1025
5.22%
1802 brzozowski 24266 1683
6.94%
1805 jasielski 44872 3333
7.43%
1807 krośnieński 42533 3920
9.22%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl