Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse - Paweł Andrzej HELNARSKI

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
274172
Liczba kart ważnych
134845
Liczba głosów ważnych
131318
Liczba głosów nieważnych
3527

Wynik w regionie

1.85%
1.27 %
1.4 %
1.53 %
1.66 %
1.79 %
1.92 %
2.05 %
2.18 %
2.31 %
2.44 %
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
1861 Krosno 19647 444
2.26%
1802 brzozowski 24266 333
1.37%
1805 jasielski 44872 572
1.27%
1807 krośnieński 42533 1080
2.54%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl