Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Alicja Maria ZAJĄC

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
274172
Liczba kart ważnych
134845
Liczba głosów ważnych
131318
Liczba głosów nieważnych
3527

Wynik w regionie

58.71%
41.7 %
44.5 %
47.3 %
50.1 %
52.9 %
55.7 %
58.5 %
61.3 %
64.1 %
66.9 %
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
1861 Krosno 19647 8193
41.70%
1802 brzozowski 24266 16906
69.67%
1805 jasielski 44872 28962
64.54%
1807 krośnieński 42533 23040
54.17%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl