Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 68, Jakarta Selatan 12950
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
68
Adres
Dżakarta, Ambasada RP
Jakarta Selatan 12950
Jalan H.R Rasuna Said Kav. X Blok IV/3
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
MAZOWIECKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Sejmu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
74
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
70
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
27
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
43
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
1
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
21
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
15
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
15
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
58
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
15
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
58
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
0
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list
0
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list
0
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona (art. 227 § 3 Kodeksu)
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
58

Wyniki wyborów w Komisji

Nr listy Nr kandydata Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 1 Jarosław Aleksander KACZYŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 3
5.17%
1 2 Mariusz KAMIŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 1
1.72%
1 3 Małgorzata Maria GOSIEWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
1.72%
1 4 Artur Cezary GÓRSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 5 Witold Czesław KOŁODZIEJSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 6 Jarosław Karol KRAJEWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 7 Ewa TOMASZEWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 8 Lech Marek ŁUCZYŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 9 Andrzej Józef MELAK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 10 Małgorzata Maria WYPYCH KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 11 Paweł Jacek LISIECKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 12 Jan Józef KASPRZYK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 13 Cezary Andrzej JURKIEWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 14 Adam Wojciech BUŁAWA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 15 Filip Jakub FRĄCKOWIAK KW Prawo i Sprawiedliwość 2
3.45%
1 16 Barbara AUGUSTYNOWICZ-FIGAT KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 17 Marcin Norbert GUGULSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 18 Katarzyna Sylwia NEWELSKA-PEDOWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 19 Jacek Dawid OZDOBA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 20 Elżbieta Maria OLEJNIK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 21 Błażej Leszek POBOŻY KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 22 Michał GRODZKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 23 Rafał Sebastian DOROSIŃSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 24 Anna DREWNIAK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 25 Christian MŁYNAREK KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 26 Iwona BANDYCH-NAJDOWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 27 Paweł Andrzej TERLECKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 28 Ewa Maria SMALCERZ KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 29 Edmund Marceli ŚWIDERSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 30 Beata NOWOSIELSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 31 Piotr Cezar SZYSZKO KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 32 Małgorzata ZAREMBA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 33 Michał Stanisław KONDRAT KW Prawo i Sprawiedliwość 2
3.45%
1 34 Helena ŁOPIŃSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 35 Andrzej Antoni OLSZEWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 36 Katarzyna Elżbieta WANAT KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 37 Artur WOSZTYL KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 38 Anna Urszula KACZMARSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 39 Małgorzata Maria SŁOMIŃSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
1 40 Marek KRUKOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 0
0%
2 1 Ewa Bożena KOPACZ KW Platforma Obywatelska RP 14
24.14%
2 2 Andrzej Witold HALICKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 3 Joanna Grażyna KLUZIK-ROSTKOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 1
1.72%
2 4 Joanna FABISIAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 5 Łukasz Maria ABGAROWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 6 Jacek KOZŁOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 7 Marcin ŚWIĘCICKI KW Platforma Obywatelska RP 1
1.72%
2 8 Alicja DĄBROWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 9 Michał Roch SZCZERBA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 10 Roman Jacek KOSECKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 11 Ligia KRAJEWSKA KW Platforma Obywatelska RP 1
1.72%
2 12 Ewa Jadwiga CZESZEJKO-SOCHACKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 13 Aleksander JANIAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 14 Piotr Jerzy KOŁOMYCKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 15 Katarzyna Anna BORNOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 16 Łukasz Piotr KUBIK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 17 Krzysztof Piotr SKOLIMOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 18 Małgorzata ŻUBER-ZIELICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 19 Marek Andrzej SUCHAŃSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 20 Jolanta MIŚKIEWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 21 Ewa KLUŚ KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 22 Helena CICHOCKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 23 Marcin KOZACZUK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 24 Joanna Alicja WALIGÓRA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 25 Elżbieta KUŁAKOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 26 Edyta Róża LEŚNIAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 27 Anna Maria KOSSAK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 28 Andrzej BOBOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 29 Mariola BOROWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 30 Andrzej Stanisław TYBURCZY KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 31 Daniel Mieczysław ŁAGA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 32 Dawid PIEC KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 33 Piotr KARCZEWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 34 Hanna Barbara KOSOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 35 Jerzy KULESZA KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 36 Marta Maria BROLA-PIETRUCZUK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 37 Jarosław KOSZEWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 38 Anna Elżbieta WĄSIK KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 39 Marcin KLIMASZEWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
2 40 Michał Jan MAZOWIECKI KW Platforma Obywatelska RP 0
0%
3 1 Adrian Tadeusz ZANDBERG KW Razem 2
3.45%
3 2 Katarzyna Ewa PAPROTA KW Razem 0
0%
3 3 Tomasz RAWSKI KW Razem 0
0%
3 4 Van Anh DAM KW Razem 0
0%
3 5 Marek Stefan POKROPSKI KW Razem 0
0%
3 6 Monika Urszula DOMANOWSKA KW Razem 0
0%
3 7 Jakub Andrzej BAZYLAK KW Razem 0
0%
3 8 Monika Maria KOSTERA KW Razem 0
0%
3 9 Mateusz Marek OLECHOWSKI KW Razem 0
0%
3 10 Zuzanna Zofia CICHOWSKA KW Razem 0
0%
3 11 Jakub Jan ROZENBAUM KW Razem 0
0%
3 12 Anna HALBERSZTAT KW Razem 0
0%
3 13 Marcin Bartłomiej MAŁECKI KW Razem 0
0%
3 14 Dorota Olimpia KUCZEWSKA KW Razem 0
0%
3 15 Piotr Andrzej SZMIELEW KW Razem 0
0%
3 16 Aleksandra Monika KWIATKOWSKA KW Razem 0
0%
3 17 Remigiusz Henryk SOSNOWSKI KW Razem 0
0%
3 18 Lidia Joanna DOMAŃSKA KW Razem 0
0%
3 19 Jan Jakub ZYGMUNTOWSKI KW Razem 0
0%
3 20 Małgorzata Joanna ADAMCZYK KW Razem 0
0%
3 21 Tomasz PIĄTEK KW Razem 0
0%
3 22 Maria Małgorzata FERENC PIOTROWSKA KW Razem 0
0%
3 23 Artur Paweł DĄBROWSKI KW Razem 0
0%
3 24 Karolina PARTYGA KW Razem 0
0%
3 25 Filip Krzysztof SIECZKOWSKI KW Razem 0
0%
3 26 Ewa Alicja MAJEWSKA KW Razem 0
0%
3 27 Jerzy Stanisław KOCIATKIEWICZ KW Razem 0
0%
4 1 Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE KW KORWiN 6
10.34%
4 2 Tomasz Krzysztof SOMMER KW KORWiN 0
0%
4 3 Miriam SHADED KW KORWiN 0
0%
4 4 Paweł Jakub MISZCZUK KW KORWiN 0
0%
4 5 Krzysztof WOŹNIAK KW KORWiN 0
0%
4 6 Wojciech Piotr JĘDRZEJCZYK KW KORWiN 0
0%
4 7 Krzysztof Piotr BRONOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 8 Rafał Konrad KOZICKI KW KORWiN 0
0%
4 9 Grzegorz Michał BEREDA KW KORWiN 0
0%
4 10 Przemek Jerzy DE SKUBA SKWIRCZYŃSKI KW KORWiN 0
0%
4 11 Katarzyna Anna ZALEŚNA KW KORWiN 0
0%
4 12 Adam MARSZEWSKI KW KORWiN 0
0%
4 13 Adam Aleksander WOJTACKI KW KORWiN 0
0%
4 14 Michał SOBIERAJSKI KW KORWiN 0
0%
4 15 Marek MUCHA KW KORWiN 0
0%
4 16 Jarosław Henryk KUCHARSKI KW KORWiN 0
0%
4 17 Krzysztof Marian ZIELIŃSKI KW KORWiN 0
0%
4 18 Andżelika Maria WALASZEK-POKORA KW KORWiN 0
0%
4 19 Joanna KRZYSZTOFIK KW KORWiN 0
0%
4 20 Sławomir Marcin DĄBROWSKI KW KORWiN 0
0%
4 21 Krzysztof Mateusz OLĘDZKI KW KORWiN 0
0%
4 22 Damian Adam MARKS KW KORWiN 0
0%
4 23 Aleksandra ORŁOWSKA KW KORWiN 0
0%
4 24 Jarosław MODZELEWSKI KW KORWiN 0
0%
4 25 Janusz KUNOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 26 Grzegorz Piotr ŚWIDERSKI KW KORWiN 0
0%
4 27 Natalia Alina OSTROWSKA KW KORWiN 0
0%
4 28 Katarzyna MIKOŁAJCZAK KW KORWiN 0
0%
4 29 Krzysztof Roman DASZKIEWICZ-BORTNOWSKI KW KORWiN 0
0%
4 30 Adam KRÓL KW KORWiN 0
0%
4 31 Agnieszka Teresa STRZODA KW KORWiN 0
0%
4 32 Beata Katarzyna TODOROWSKA-WOJTAS KW KORWiN 0
0%
4 33 Rafał Paweł DELAKOWICZ KW KORWiN 0
0%
4 34 Danuta Bożena SKARBEK KW KORWiN 0
0%
4 35 Michał Marian WOŁOSZYN KW KORWiN 0
0%
4 36 Michał KACZYŃSKI KW KORWiN 0
0%
4 37 Anna Maria PRUSKA-WISZNIOWSKA KW KORWiN 0
0%
4 38 Agnieszka BANASZEK KW KORWiN 0
0%
4 39 Agnieszka KUTYŁOWSKA KW KORWiN 0
0%
4 40 Kamila STEFANEK-BAWOLSKA KW KORWiN 0
0%
5 1 Tomasz JĘDRZEJCZAK Komitet Wyborczy PSL 1
1.72%
5 2 Michał Stanisław STRĄK Komitet Wyborczy PSL 1
1.72%
5 3 Katarzyna Barbara OLEJNIK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 4 Teresa Maria WYSZYŃSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 5 Teresa Maria BOGIEL Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 6 Lucyna Gertruda WASILEWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 7 Anna Józefa PANAS Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 8 Zbigniew KALISZYK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 9 Walentyna RAKIEL-CZARNECKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 10 Kamil Ernest NOWOSIELSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 11 Joanna DURAKIEWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 12 Małgorzata Bożena TYSZKA-HEBDA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 13 Antoni Wojciech MIDURA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 14 Katarzyna Anna KĘPKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 15 Zbigniew CZAPLICKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 16 Tatiana Joanna GARSTKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 17 Antoni Paweł WASILEWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 18 Małgorzata Danuta RĘKAS Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 19 Paulina Małgorzata NAZARUK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 20 Mariusz Andrzej RZEPNIAK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 21 Izabela STELMAŃSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 22 Wiesław Stanisław KOŁODZIEJSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 23 Karolina MISIEJKO-POPKOWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 24 Sylwester Adam CHOŁAST Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 25 Jerzy MAZUREK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 26 Karol Tomasz BIELSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 27 Marian Stanisław SOŁOBODOWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 28 Maria DUDZIK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 29 Tomasz Edward SKOCZEK Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 30 Agata Zofia GRUDOWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 31 Józef WRÓBLEWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 32 Teofil Józef STANISŁAWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 33 Adam Maria MROCZKOWSKI Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 34 Krzysztof Jan HANDKE Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 35 Elżbieta Stefania KOPACZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 36 Michał Cezary TABOROWICZ Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 37 Dariusz Jacek LIGĘZA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 38 Anna Karina ZAWITKOWSKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 39 Anna Magdalena GÓRECKA Komitet Wyborczy PSL 0
0%
5 40 Dariusz Adam LORANTY Komitet Wyborczy PSL 0
0%
6 1 Barbara Anna NOWACKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
1.72%
6 2 Katarzyna Maria PIEKARSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 3 Krystian Łukasz LEGIERSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 4 Piotr SZUMLEWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 5 Joanna Agnieszka ERBEL KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 6 Rafał Grzegorz SKĄPSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 7 Dorota Lidia GROCHALA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 8 Artur WRÓBLEWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 9 Aleksandra Emilia OLEJNICZAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 10 Sebastian GAJEWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 11 Ewa Anna SUFIN-JACQUEMART KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
1.72%
6 12 Krzysztof SZAMAŁEK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 13 Ewa KOZICKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 14 Dariusz Romuald KLIMASZEWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 15 Irena Anna CHMIEL KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 16 Witold HARASIM KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 17 Elżbieta Maria JASTRZĘBSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 18 Wojciech OŻDŻEŃSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 19 Małgorzata RAWIŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 20 Cezary ŻURAWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 21 Anna KUTYŃSKA-NIDECKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
1.72%
6 22 Dariusz Andrzej BUDYTA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 23 Katarzyna Maria WERCZYŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 24 Andrzej Wiktor WRÓBLEWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 25 Karolina Marta SKOWRON KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 26 Zbigniew ŻABA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 27 Hanna Maria NOWICKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 28 Paweł Konrad ADAMSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 29 Urszula Maria SZEWCZAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 30 Konrad Krzysztof ĆWIKLIŃSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 31 Danuta Elżbieta WALICKA-JESIOTR KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 32 Andrzej Benedykt BYCHOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 33 Alicja SŁUPSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 34 Tadeusz JAWORSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 35 Beata Barbara NOWAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 36 Arkadiusz Władysław WOŹNIAK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 37 Izabella Emilia KWIATKOWSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 38 Piotr Jerzy RĄCZKOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 39 Katarzyna Agnieszka SYKUŁA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
6 40 Piotr GADZINOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
0%
7 1 Paweł Piotr KUKIZ KWW "Kukiz'15" 3
5.17%
7 2 Grzegorz Kazimierz ZATORSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 3 Mirosław Józef PIESAK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 4 Jacek WILK KWW "Kukiz'15" 1
1.72%
7 5 Paweł WOŁCZAŃSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 6 Małgorzata Katarzyna BUKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 7 Daniel WIŚNIEWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 8 Balli MARZEC KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 9 Remigiusz Sławomir ZARZYCKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 10 Arkadiusz Adam URBAN KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 11 Rafał Hubert OTOKA-FRĄCKIEWICZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 12 Witold Sławomir TUMANOWICZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 13 Monika Barbara ZAJĄC KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 14 Katarzyna Sylwia KOWNACKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 15 Marcin Jarosław ROLA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 16 Paweł Norbert OLEWIŃSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 17 Paweł Jan DZIEKANOWSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 18 Aleksandra Maria JAROSIŃSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 19 Andrzej Stanisław RUSZCZYŃSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 20 Jacek Ryszard PODDĘBNIAK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 21 Tomasz Zygmunt JUDYCKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 22 Marta Elżbieta SZUTKOWSKA-KISZKIEL KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 23 Monika Urszula GORZKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 24 Jolanta Maria ROSTKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 25 Katarzyna Aneta JANICKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 26 Tadeusz Adam ARASZKIEWICZ KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 27 Krzysztof Grzegorz SZCZOTKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 28 Arkadiusz Kazimierz CZAK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 29 Artur Jerzy DOBROWOLSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 30 Paulina Karolina ZARĘBA-FUS KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 31 Kamila GAŁEK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 32 Irmina Donata OCHENKOWSKA KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 33 Sandra Elżbieta MAŁYSZEK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 34 Michał Maciej KUCZYŃSKI KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 35 Adam STALERZUK KWW "Kukiz'15" 0
0%
7 36 Dominik HERNIK KWW "Kukiz'15" 0
0%
8 1 Ryszard Jerzy PETRU KW Nowoczesna Ryszarda Petru 13
22.41%
8 2 Kornelia Konstancja WRÓBLEWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 3 Zbigniew GRYGLAS KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 4 Dagmara Zofia CHMIELEWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 5 Magdalena Barbara LIPIŃSKA-DERLIKOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 6 Andrzej KRZAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 7 Grzegorz BOGUCKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 8 Jacek Władysław BARTYZEL KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 9 Maciej Rafał JAKACZYŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 10 Jolanta Maria ZJAWIŃSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 11 Magdalena TABORSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 12 Anna BINISZEWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 13 Jacek Józef SOMOROWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 14 Radosław PIONTEK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 15 Tadeusz SERAFIŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 16 Anna AMBROZIAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 17 Aleksandra Elżbieta SZYMAŃCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 18 Anton BUBIEL KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 19 Magdalena Joanna RUTKOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 20 Piotr Łukasz JURKIEWICZ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 21 Adam Paweł MATUSIK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 22 Arkadiusz Paweł WÓJCIK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
1.72%
8 23 Katarzyna BRAŚ KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 24 Radosław Ireneusz ZASADZIŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 25 Agnieszka Katarzyna GÓRA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 26 Ewa KACPRZAK-SZYMAŃSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 27 Michał Janusz WIERZCHOWIECKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 28 Ewa SADOWSKA-CIEŚLAK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 29 Maria Ewa BRANICKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 30 Mariusz Andrzej MALINOWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 31 Katarzyna KAMIŃSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 32 Magdalena Katarzyna WOJCIECHOWSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 33 Marcin Michał PAWEŁCZYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 34 Przemysław Krzysztof ŁUSZCZKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 35 Marek Jarosław BROCIEK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 36 Jacek Wiktor ZAWADZKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 37 Magdalena Renata SAPIŃSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
8 38 Elżbieta Julia STAWECKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
1.72%
8 39 Adam Jan KĄDZIELA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
0%
11 1 Piotr Igor IKONOWICZ KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 2 Iwona Maria ŁUKASIK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 3 Anna NOWAK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 4 Zbigniew Maciej KAŹMIERCZAK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 5 Irmina Lucyna WACKO-DANISZEWSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 6 Milena Dominika SAŁANOWSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 7 Beata Aneta KARDASIEWICZ KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 8 Tomasz Łukasz JASTRZĘBSKI KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 9 Katarzyna Agnieszka SULKOWSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 10 Jolanta Gabriela KAMIŃSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 11 Aleksander Maria SULKOWSKI KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 12 Mirosław Janusz DOLIŃSKI KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 13 Eugeniusz Jan ORŁOW KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 14 Monika Klaudyna GAWINEK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 15 Teresa Maria DRABCZYK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 16 Marek Zbigniew KIEŁBOWICZ KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 17 Maciej Karol TATARYNOWICZ KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 18 Krzysztof CIEMNY KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 19 Dorota Maria WOŹNIAK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 20 Bogdan BUGAJSKI KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 21 Katarzyna Magdalena TYLKO KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 22 Hanna Barbara PARADOWSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 23 Leszek NOWAK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 24 Beata Zofia ROMAŃSKA-WIERZBICKA KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 25 Konrad Andrzej KARDASIEWICZ KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 26 Krzysztof Marek SALICH KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 27 Marek Stanisław WASIAK KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
11 28 Damian Jakub DUSZCZENKO KWW Ruch Społeczny RP 0
0%
16 1 Mariola RABCZON-MAZOWIECKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 2 Krystyna Anna KRZEKOTOWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 3 Bożena Beata ŁOJKO KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 4 Mariusz Aleksander SYSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 5 Ewa WIERZBOWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 6 Wojciech KAŁKUSIŃSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 7 Hubert Szymon OLEJNICZAK KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 8 Aleksandra Anna POTOK KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 9 Małgorzata Łucja PALCZEWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 10 Andrzej GORCZYŃSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 11 Halina PRUTIS KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 12 Joanna Zofia ZIEMBA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 13 Kazimierz Albin KŁOSIŃSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 14 Jerzy Krzysztof LUBOMIRSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 15 Małgorzata Zofia ZAUFAL KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 16 Hanna Danuta KOTARBA-GAJEWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 17 Jadwiga Teresa PIEKARSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 18 Wioletta DE CHARRY KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 19 Małgorzata STALSKA-KAJZER KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 20 Barbara Jadwiga ROSŁON KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 21 Karol STRZAŁA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 22 Artur Piotr MRÓZ KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 23 Dariusz JUREWICZ KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 24 Andrzej Ireneusz ŁUKASZUK KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 25 Michał GÓRSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 26 Marta CHEŁCHOWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 27 Katarzyna Romana ORŁOWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 28 Jakub Antoni KOWALSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 29 Sebastian Adam SZYMANEK KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 30 Waldemar Marcin ŚWIECZKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 31 Maximilian KAJZER KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 32 Iwona Sława KRZEKOTOWSKA-OLSZEWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 33 Grzegorz Maciej DWORAK KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 34 Małgorzata BUŃKOWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 35 Jarosław PALCZEWSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 36 Łukasz Marek KRAMARSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 37 Zbigniew Adam TAZBIR KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 38 Renata Grażyna WASYLÓW KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 39 Krystyna ŁOŚ-OSTROWSKA KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%
16 40 Marcin Adam OLSZEWSKI KWW Obywatele do Parlamentu 0
0%

Wyniki głosowania na listy

Lp. Nazwa Zdybytych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 9
15.52%
2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 17
29.31%
3 Komitet Wyborczy Partia Razem 2
3.45%
4 Komitet Wyborczy KORWiN 6
10.34%
5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 2
3.45%
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
5.17%
7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 4
6.90%
8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 15
25.86%
9 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej 0
0%
10 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu 0
0%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl