Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 300, Kraków
Kod terytorialny
126101
Numer obwodu
300
Adres
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 XV Liceum Ogólnokształcące
Kraków
al. Dygasińskiego 15
30-820
Gmina
m. Kraków
Powiat
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Senatu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1427
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1050
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
232
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
818
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
17
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
2
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
2
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
2
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
820
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
2
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
820
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
21
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
6
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata
15
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
799

Wyniki wyborów w Komisji

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet wyborczy Wynik wyborczy (%)
1 Łukasz GIBAŁA 203 Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu"
25.41%
2 Renata Maria GODYŃ-SWĘDZIOŁ 283 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
35.42%
3 Bogdan Adam KLICH 313 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
39.17%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl