Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 299, Kraków
Kod terytorialny
126101
Numer obwodu
299
Adres
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 XV Liceum Ogólnokształcące
Kraków
al. Dygasińskiego 15
30-820
Gmina
m. Kraków
Powiat
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Senatu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1753
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1298
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
122
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
1176
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
1
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
13
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
15
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
15
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
15
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
1191
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
15
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
1191
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
35
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
9
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata
26
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
1156

Wyniki wyborów w Komisji

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet wyborczy Wynik wyborczy (%)
1 Łukasz GIBAŁA 271 Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu"
23.44%
2 Renata Maria GODYŃ-SWĘDZIOŁ 438 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
37.89%
3 Bogdan Adam KLICH 447 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
38.67%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl