Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 237, Kraków
Kod terytorialny
126101
Numer obwodu
237
Adres
Szkoła Podstawowa Nr 134
Kraków
ul. Kłuszyńska 46
30-499
Gmina
m. Kraków
Powiat
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Senatu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1374
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1010
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
111
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
899
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
16
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
2
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
2
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
2
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
899
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
2
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
4
11
Liczba kart ważnych
895
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
27
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
6
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata
21
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
868

Wyniki wyborów w Komisji

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet wyborczy Wynik wyborczy (%)
1 Łukasz GIBAŁA 265 Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu"
30.53%
2 Renata Maria GODYŃ-SWĘDZIOŁ 288 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
33.18%
3 Bogdan Adam KLICH 315 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
36.29%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl