Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 204, Kraków
Kod terytorialny
126101
Numer obwodu
204
Adres
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2
Kraków
ul. Lipińskiego 2
30-349
Gmina
m. Kraków
Powiat
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Senatu

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1283
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
900
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
190
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
710
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
69
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
5
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
5
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
5
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
715
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
5
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
715
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
32
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
11
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata
19
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
683

Wyniki wyborów w Komisji

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet wyborczy Wynik wyborczy (%)
1 Łukasz GIBAŁA 247 Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu"
36.16%
2 Renata Maria GODYŃ-SWĘDZIOŁ 223 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
32.65%
3 Bogdan Adam KLICH 213 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
31.19%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl