Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wykaz komitetów wyborczych

KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Pobierz w formacie PDF

Informacje o Komitecie Wyborczym
Status komitetuZarejestrowany
Sygnatura nadana przez kancelarię PKWZPOW-540-36/15
TypKoalicyjny komitet wyborczy
NazwaKoalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Skrót nazwyKKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Adresul. Złota 9 lok. 4, 00-019 Warszawa
Adres strony wwwhttp://zjednoczona-lewica.pl
Zamiar zgłaszania kandydatów do SejmuTak
Zamiar zgłaszania kandydatów do SenatuTak
Data zgłoszenia13-08-2015
Data rejestracji17-08-2015
Pełnomocnicy
Pełnomocnik wyborczyKatarzyna Bernadetta Olszewska
Pełnomocnik finansowyEwa Popowska

Lista: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Dariusz JOnzSKI JOŃSKI ekonomista Łódź Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
2 Hanna Beata GILL-PIazTEK GILL-PIĄTEK urzędniczka samorządowa Łódź Członek partii ZIELONI
3 Lech Mirosław LESZCZYnzSKI LESZCZYŃSKI nauczyciel akademicki Łódź Nie należy do partii politycznej
4 Paweł Zbigniew ROGALInzSKI ROGALIŃSKI politolog Łódź Nie należy do partii politycznej
5 Małgorzata Monika OzzzEGALSKA OŻEGALSKA urzędnik Łódź Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
6 Maciej Bogusław RAKOWSKI RAKOWSKI adwokat Łódź Nie należy do partii politycznej
7 Małgorzata Eleonora GRYNIEWICZ GRYNIEWICZ reżyser filmowy Łódź Członek partii Twój Ruch
8 Paweł JANKIEWICZ JANKIEWICZ radca prawny Łódź Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
9 Zofia SozJKA SÓJKA pośrednik pracy Andrespol Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
10 Krzysztof KUBASIEWICZ KUBASIEWICZ technik mechanik samochodowy Gałków Mały Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
11 Magdalena Agnieszka BAJERSKA BAJERSKA prawnik Łódź Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
12 Piotr PIERozG PIERÓG handlowiec Łódź Nie należy do partii politycznej
13 Katarzyna MAJCHROWSKA MAJCHROWSKA pracownik biurowy Łódź Nie należy do partii politycznej
14 Joanna Beata GAPSA GAPSA pracownik biurowy Łódź Nie należy do partii politycznej
15 Władysław STezPIEnz STĘPIEŃ handlowiec Łódź Nie należy do partii politycznej
16 Tomasz ORZECHOWSKI ORZECHOWSKI broker informacji Łódź Członek partii ZIELONI
17 Antoni SZRAM SZRAM historyk sztuki Łódź Członek partii Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
18 Małgorzata Krystyna MAJDAnzSKA MAJDAŃSKA inż. włókiennik Łódź Członek partii Polska Partia Socjalistyczna
19 Mirosław Ignacy TRZEszNIEWSKI TRZEŚNIEWSKI trener Chechło Pierwsze Nie należy do partii politycznej
20 Sylwester Stefan PAWlzOWSKI PAWŁOWSKI nauczyciel Łódź Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl