Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
26614
Liczba wydanych kart
10195

Frekwencja w regionie

38.31 %
28.21 %
29.58 %
30.96 %
32.33 %
33.70 %
35.08 %
36.45 %
37.82 %
39.19 %
40.57 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
281101 Janowiec Kościelny 2642 899
34.03 %
281103 Kozłowo 4792 1352
28.21 %
281102 Janowo 2165 808
37.32 %
281104 Nidzica 17015 7136
41.94 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl