Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
59673
Liczba wydanych kart
8296

Frekwencja w regionie

13.90 %
12.19 %
12.56 %
12.93 %
13.30 %
13.67 %
14.04 %
14.40 %
14.77 %
15.14 %
15.51 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261202 Łubnice 3523 457
12.97 %
261201 Bogoria 6378 907
14.22 %
261207 Staszów 21393 2887
13.50 %
261203 Oleśnica 3234 431
13.33 %
261204 Osiek 6326 836
13.22 %
261205 Połaniec 9711 1542
15.88 %
261208 Szydłów 3946 607
15.38 %
261206 Rytwiany 5162 629
12.19 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl