Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
75733
Liczba wydanych kart
34771

Frekwencja w regionie

45.91 %
40.80 %
41.51 %
42.22 %
42.93 %
43.64 %
44.35 %
45.05 %
45.76 %
46.47 %
47.18 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261103 Mirzec 6845 3278
47.89 %
261104 Pawłów 12148 4956
40.80 %
261105 Wąchock 5817 2711
46.60 %
261101 Starachowice 42013 20064
47.76 %
261102 Brody 8910 3762
42.22 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl