Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
75260
Liczba wydanych kart
11104

Frekwencja w regionie

14.75 %
13.08 %
13.53 %
13.98 %
14.43 %
14.88 %
15.34 %
15.79 %
16.24 %
16.69 %
17.14 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261103 Mirzec 6857 1135
16.55 %
261104 Pawłów 12052 1686
13.99 %
261105 Wąchock 5806 1021
17.59 %
261101 Starachowice 41615 6094
14.64 %
261102 Brody 8930 1168
13.08 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl