Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
67728
Liczba wydanych kart
10408

Frekwencja w regionie

15.37 %
11.59 %
12.60 %
13.61 %
14.62 %
15.63 %
16.64 %
17.65 %
18.66 %
19.67 %
20.68 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260503 Końskie 29557 5080
17.19 %
260504 Radoszyce 7372 1170
15.87 %
260501 Fałków 3880 563
14.51 %
260502 Gowarczów 3876 468
12.07 %
260507 Smyków 3037 434
14.29 %
260508 Stąporków 14723 1707
11.59 %
260505 Ruda Maleniecka 2549 553
21.69 %
260506 Słupia (Konecka) 2734 433
15.84 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl