Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
28785
Liczba wydanych kart
4006

Frekwencja w regionie

13.92 %
12.11 %
12.37 %
12.62 %
12.88 %
13.14 %
13.40 %
13.65 %
13.91 %
14.17 %
14.42 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260305 Skalbmierz 5458 661
12.11 %
260302 Czarnocin 3344 491
14.68 %
260303 Kazimierza Wielka 13554 1959
14.45 %
260304 Opatowiec 3034 406
13.38 %
260301 Bejsce 3395 489
14.40 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl