Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1031221
Liczba wydanych kart
482729

Frekwencja w regionie

46.81 %
36.43 %
38.63 %
40.83 %
43.03 %
45.23 %
47.43 %
49.62 %
51.82 %
54.02 %
56.22 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 61553 27076
43.99 %
2602 jędrzejowski 71295 31252
43.83 %
2603 kazimierski 28944 10545
36.43 %
2604 kielecki 166939 80719
48.35 %
2613 włoszczowski 37907 17273
45.57 %
2661 Kielce 158863 92810
58.42 %
2611 starachowicki 75733 34771
45.91 %
2612 staszowski 59956 26353
43.95 %
2605 konecki 68606 30515
44.48 %
2606 opatowski 44797 19680
43.93 %
2607 ostrowiecki 92392 39672
42.94 %
2610 skarżyski 64218 30346
47.25 %
2608 pińczowski 34181 13814
40.41 %
2609 sandomierski 65837 27903
42.38 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl