Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1031221
Liczba wydanych kart
482794

Frekwencja w regionie

46.82 %
36.42 %
38.62 %
40.82 %
43.03 %
45.23 %
47.43 %
49.63 %
51.83 %
54.04 %
56.24 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 61553 27078
43.99 %
2602 jędrzejowski 71295 31252
43.83 %
2603 kazimierski 28944 10542
36.42 %
2604 kielecki 166939 80721
48.35 %
2613 włoszczowski 37907 17269
45.56 %
2661 Kielce 158863 92835
58.44 %
2611 starachowicki 75733 34772
45.91 %
2612 staszowski 59956 26356
43.96 %
2605 konecki 68606 30550
44.53 %
2606 opatowski 44797 19682
43.94 %
2607 ostrowiecki 92392 39667
42.93 %
2610 skarżyski 64218 30352
47.26 %
2608 pińczowski 34181 13818
40.43 %
2609 sandomierski 65837 27900
42.38 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl