Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1021209
Liczba wydanych kart
374994

Frekwencja w regionie

36.72 %
29.32 %
30.82 %
32.31 %
33.81 %
35.31 %
36.81 %
38.30 %
39.80 %
41.30 %
42.79 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 60494 21530
35.59 %
2602 jędrzejowski 71126 24499
34.44 %
2603 kazimierski 28919 8478
29.32 %
2604 kielecki 165400 62459
37.76 %
2613 włoszczowski 37644 13362
35.50 %
2661 Kielce 155977 69084
44.29 %
2611 starachowicki 75251 27640
36.73 %
2612 staszowski 59694 21024
35.22 %
2605 konecki 68047 24684
36.27 %
2606 opatowski 44491 15694
35.27 %
2607 ostrowiecki 91675 30948
33.76 %
2610 skarżyski 63973 23356
36.51 %
2608 pińczowski 33297 10874
32.66 %
2609 sandomierski 65221 21362
32.75 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl