Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Tadeusz ROMAŃCZUK

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
171751
Liczba kart ważnych
76269
Liczba głosów ważnych
72503
Liczba głosów nieważnych
3766

Wynik w regionie

54.63%
22.71 %
28.14 %
33.57 %
39 %
44.43 %
49.86 %
55.29 %
60.72 %
66.15 %
71.58 %
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2013 wysokomazowiecki 22496 17327
77.02%
2003 bielski 20052 10631
53.02%
2005 hajnowski 14686 3335
22.71%
2010 siemiatycki 15269 8314
54.45%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl