Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy KORWiN - Krzysztof KASZUBA

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
8482
Liczba kart ważnych
4993
Liczba głosów ważnych
4909
Liczba głosów nieważnych
84

Wynik w regionie

8.66%
8.66 %
8.66 %
8.66 %
8.66 %
8.66 %
8.66 %
8.66 %
8.66 %
8.66 %
8.66 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl