Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
321051
Liczba kart ważnych
124264
Liczba głosów ważnych
119997
Liczba głosów nieważnych
4267

Frekwencja w regionie

38.71%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

36.44 %
Małgorzata KOPICZKO
KW Prawo i Sprawiedliwość
35.74 %
Marek KONOPKA
KW Platforma Obywatelska RP
27.82 %
Stanisław TOŁWIŃSKI
KWW "Porozumienie dla Mazur"

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
2805 ełcki 25999 68561 26976
39.35 %
2806 giżycki 18367 45987 18985
41.28 %
2808 kętrzyński 18516 52516 19187
36.54 %
2810 mrągowski 15962 40315 16573
41.11 %
2813 olecki 9620 27099 9927
36.63 %
2816 piski 17148 45610 17770
38.96 %
2818 gołdapski 7637 21843 7910
36.21 %
2819 węgorzewski 6748 19120 6936
36.28 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl