Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
259106
Liczba kart ważnych
109465
Liczba głosów ważnych
104826
Liczba głosów nieważnych
4639

Frekwencja w regionie

42.25%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

41.37 %
Jerzy WCISŁA
KW Platforma Obywatelska RP
36.23 %
Sławomir SADOWSKI
KW Prawo i Sprawiedliwość
22.40 %
Jan BOBEK
KWWK na Senatora Jana Bobek

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
2804 elbląski 16086 46056 16669
36.19 %
2809 lidzbarski 12891 33902 13552
39.97 %
2861 Elbląg 44179 95478 46169
48.36 %
2801 bartoszycki 18545 49386 19402
39.29 %
2802 braniewski 13125 34284 13673
39.88 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl