Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
244645
Liczba kart ważnych
132779
Liczba głosów ważnych
128588
Liczba głosów nieważnych
4191

Frekwencja w regionie

54.27%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

44.76 %
Wojciech Piotr PIECHA
KW Prawo i Sprawiedliwość
34.58 %
Franciszek Jan KURPANIK
KW Platforma Obywatelska RP
13.56 %
Paweł HELIS
KW KORWiN
7.10 %
Alojzy Stanisław GĄSIORCZYK
Komitet Wyborczy PSL

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
2408 mikołowski 41629 75491 42925
56.86 %
2412 rybnicki 30587 60365 31484
52.16 %
2473 Rybnik 56372 108789 58370
53.65 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl