Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
377604
Liczba kart ważnych
161625
Liczba głosów ważnych
154208
Liczba głosów nieważnych
7417

Frekwencja w regionie

42.80%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

49.65 %
Bohdan Józef PASZKOWSKI
KW Prawo i Sprawiedliwość
27.67 %
Mieczysław BAGIŃSKI
Komitet Wyborczy PSL
7.11 %
Sylwia Emilia ZANIEWSKA
KWW Forum Obywatelskie
6.67 %
Marian POGODA
KWWBKWMP
4.50 %
Roman TOPCZEWSKI
KWW Polska Obywatelska
4.39 %
Krystyna SOKÓŁ
KWW Pakt Obywatelski

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
2009 sejneński 6036 16972 6357
37.46 %
2007 łomżyński 17018 41486 17698
42.66 %
2001 augustowski 19069 47279 19892
42.07 %
2008 moniecki 12682 34391 13354
38.83 %
2063 Suwałki 23817 53895 25248
46.85 %
2014 zambrowski 15367 35967 16115
44.80 %
2062 Łomża 22168 48473 23191
47.84 %
2004 grajewski 14642 38653 15309
39.61 %
2012 suwalski 11365 29076 11947
41.09 %
2006 kolneński 12044 31412 12514
39.84 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl