Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
5326
Liczba kart ważnych
2405
Liczba głosów ważnych
2331
Liczba głosów nieważnych
74

Frekwencja w regionie

45.16%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

60.70 %
Mieczysław Józef GOLBA
KW Prawo i Sprawiedliwość
25.48 %
Alicja Zofia ZAJĄC
Komitet Wyborczy PSL
13.81 %
Stanisław Jacek MAZURKIEWICZ
KWW Stanisława Jacka Mazurkiewicza

Wyniki wyborów

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl