Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
436430
Liczba kart ważnych
202486
Liczba głosów ważnych
192622
Liczba głosów nieważnych
9864

Frekwencja w regionie

46.40%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

57.19 %
Mieczysław Józef GOLBA
KW Prawo i Sprawiedliwość
24.74 %
Alicja Zofia ZAJĄC
Komitet Wyborczy PSL
18.07 %
Stanisław Jacek MAZURKIEWICZ
KWW Stanisława Jacka Mazurkiewicza

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
1813 przemyski 24938 59744 26224
43.89 %
1814 przeworski 29803 63768 31076
48.73 %
1817 sanocki 32792 76971 34651
45.02 %
1821 leski 10059 22942 10569
46.07 %
1862 Przemyśl 23060 50914 24882
48.87 %
1801 bieszczadzki 6861 17985 7307
40.63 %
1804 jarosławski 45868 97731 47703
48.81 %
1809 lubaczowski 19241 46375 20074
43.29 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl