Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
8356
Liczba kart ważnych
3492
Liczba głosów ważnych
3388
Liczba głosów nieważnych
104

Frekwencja w regionie

41.79%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

34.53 %
Jerzy Maciej LANGER
KW Prawo i Sprawiedliwość
20.72 %
Wiesław KILIAN
KW Platforma Obywatelska RP
17.98 %
Jerzy Romuald FRANCKIEWICZ
KW Nowoczesna Ryszarda Petru
9.15 %
Aleksander Bronisław ACEDAŃSKI
KW KORWiN
7.97 %
Henryk RATAJ
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
5.22 %
Mariusz Grzegorz GREGORCZYK
Komitet Wyborczy PSL
4.43 %
Zdzisław NATANEK
KWW Niezależni Zdzisława Natanka

Wyniki wyborów

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl