Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
266557
Liczba kart ważnych
122376
Liczba głosów ważnych
118915
Liczba głosów nieważnych
3461

Frekwencja w regionie

45.91%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

30.60 %
Wiesław KILIAN
KW Platforma Obywatelska RP
27.95 %
Jerzy Maciej LANGER
KW Prawo i Sprawiedliwość
15.15 %
Jerzy Romuald FRANCKIEWICZ
KW Nowoczesna Ryszarda Petru
10.75 %
Henryk RATAJ
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
8.81 %
Aleksander Bronisław ACEDAŃSKI
KW KORWiN
3.90 %
Mariusz Grzegorz GREGORCZYK
Komitet Wyborczy PSL
2.84 %
Zdzisław NATANEK
KWW Niezależni Zdzisława Natanka

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
0265 Wałbrzych 40310 91890 41583
45.25 %
0219 świdnicki 59298 128366 60882
47.43 %
0221 wałbrzyski 19307 46301 19911
43.00 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl