Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
315005
Liczba kart ważnych
172014
Liczba głosów ważnych
167587
Liczba głosów nieważnych
4427

Frekwencja w regionie

54.61%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

66.70 %
Stanisław KOGUT
KW Prawo i Sprawiedliwość
21.13 %
Tadeusz Józef NOWAK
KW Platforma Obywatelska RP
12.17 %
Dariusz WOŹNIAK
KW KORWiN

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
1205 gorlicki 41385 87129 42607
48.90 %
1210 nowosądecki 88291 162019 90508
55.86 %
1262 Nowy Sącz 37911 65857 38899
59.07 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl