Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
295630
Liczba kart ważnych
151001
Liczba głosów ważnych
142203
Liczba głosów nieważnych
8798

Frekwencja w regionie

51.08%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

64.11 %
Kazimierz Adam WIATR
KW Prawo i Sprawiedliwość
35.89 %
Łukasz Michał WĘGRZYN
Komitet Wyborczy PSL

Wyniki wyborów

Nr kandydata Imię i nazwisko Komitet Zdobyte głosy Kolor Wynik wyborczy (%)
1 Łukasz Michał WĘGRZYN Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 51039
35.89%
2 Kazimierz Adam WIATR Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 91164
64.11%
Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
1204 dąbrowski 20476 47554 21490
45.19 %
1216 tarnowski 76026 157495 80071
50.84 %
1263 Tarnów 45701 90581 49440
54.58 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl