Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
514765
Liczba kart ważnych
280318
Liczba głosów ważnych
268298
Liczba głosów nieważnych
12020

Frekwencja w regionie

54.46%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

52.66 %
Andrzej Michał PAJĄK
KW Prawo i Sprawiedliwość
32.31 %
Stanisław BISZTYGA
KW Platforma Obywatelska RP
15.04 %
Dariusz Bogdan CHMIEL
OKWW Polskie Rodziny Razem

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
1203 chrzanowski 52234 101996 54832
53.76 %
1209 myślenicki 51507 96484 53486
55.44 %
1213 oświęcimski 67771 123988 71102
57.35 %
1215 suski 32823 66320 34142
51.48 %
1218 wadowicki 63963 125977 66756
52.99 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl